eSKATdata

Digitalisering af SKAT og udvikling af eSKATdata

I 2001 fik Danmark sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor. Allerede året efter blev danskerne præsenteret for første version af SKATs digitale TastSelv-system. Her fik borgerne mulighed for at se og rette oplysninger vedrørende skat. Med tiden udvikledes systemet således, at TastSelv tilbød flere og flere digitale tjenester for borgerne*. Digitaliseringen af SKAT har gjort det muligt at udvikle nye løsninger, der bygger på det allerede digitale skattesystem. eSKATdata-projektet er et eksempel på udvikling af en sådan digital løsning.
 

En unik løsning 

 • eSKATdata giver finansielle virksomheder som f.eks. banker og realkreditinstitutter mulighed for – med kundens samtykke – at indhente oplysninger om kundens indkomst, seneste årsopgørelse samt evt. restancer på offentlig gæld.
 • Kunden signerer ved brug af NemID en samtykkeerklæring, der giver den finansielle virksomhed mulighed for at modtage de pågældende oplysninger i digital form direkte fra SKAT.
 • eSKATdata er udviklet i et samarbejde mellem SKAT og den finansielle sektor.
 • Udviklingen og driften af eSKATdata bliver finansieret af de finansielle virksomheder, som benytter løsningen**. 

eSKATdata er en ”win-win-win”

 • Løsningen gør det enkelt for kunden. Tidligere skulle kunden selv finde og sende de pågældende oplysninger til den finansielle virksomhed - typisk til brug for behandling af en kreditansøgning.
 • Løsningen gør det nemt for kunden. En ansøgning vil ofte kunne behandles hurtigere, når der er let adgang til de relevante økonomiske baggrundsdata.
 • Ved brug af eSKATdata kan bankkunder optage mindre lån og kreditter i netbanken, uden at tale med banken.
 • Løsningen gør det muligt at optimere administrative processer i de finansielle virksomheder. Der skal ikke længere foretages manuel indtastning af oplysninger modtaget fra kunden.
 • Risikoen for fejlindtastninger elimineres i de finansielle virksomheder. Oplysningerne modtages nu direkte fra kilden i digital form.
 • I SKATs systemer er registreret ca. 500.000 danskere med restance på offentlig gæld. SKAT er ansvarlig for at inddrive disse. Forventningen hos SKAT er, at det vil have en positiv effekt i forhold til inddrivelsen af navnlig mindre restancer, når oplysninger herom indgår i det datasæt, som leveres fra SKAT til de finansielle virksomheder. 

eSKATdata styrker digitaliseringen i Danmark

 • Ved brug af eSKATdata kan kreditgodkendte bankkunder hurtigt optage mindre lån via netbank-løsningen uden at indsende oplysninger og afholde møde.
 • eSKATdata er et eksempel på, at flere digitale løsninger kan styrke hinanden og samtidig gøre forretningen stærkere for begge parter.
 • eSKATdata er et eksempel på, at udviklingen af en digital løsning kan føre til yderligere digitalisering.  

eSKATdata i et internationalt perspektiv

 • En meget høj grad af digitalisering af skattesystemet, som den vi har i Danmark, er unik.
 • eSKATdata er en succesfuld digital løsning i Danmark – en løsning, som andre lande kan bruge som inspiration.
 • eSKATdata vandt digitaliseringsprisen 2014.
* Kilde: Digitaliseringsstyrelsen www.digst.dk.
** Kilde: Skatteministeriet: Vejledning til brug af HentSelv (version 1.0).
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her