Forside Tal & Fakta Amortisationsrente...

Amortisationsrenten for ratepensioner

Fastsættelse af amortisationsrenten til brug for udbetaling af ratepensioner 

Fastsættelse af udbetalingsforløb
Inden udbetalingen af en ratepension påbegyndes, skal kontohaveren vælge, om ratepensionen skal udbetales efter et serieprincip (stigende ratebeløb i perioden) eller et annuitetsprincip (lige store ratebeløb ved uændret rente).

Vælger kontohaveren, at ratepensionen skal udbetales efter et annuitetsprincip, fastsættes den årlige rateudbetaling ud fra pensionsordningens værdi ved årets begyndelse og en nærmere fastsat årlig rente heraf, den såkaldte amortisationsrente.

Hvert år i december beregner Finansrådet amortisationsrenten for det kommende år, idet formålet med amortisationsrenten er at sikre tilnærmelsesvis lige store årlige rateudbetalinger.

Bankerne udbetaler ratepensioner gennem et fælles pensionsudbetalingssystem, og alle banker vil derfor i praksis anvende samme amortisationsrente.

Amortisationsrenten for 2017
Amortisationsrenten for udbetalingsåret 2017 er beregnet til 1,14 pct.

Model for beregningen af den årlige amortisationsrente
For at sikre at der ikke bruges en kunstigt høj amortisationsrente, som hurtigt ville tømme en ratepension i strid med pensionskontoens formål, indeholder pensionsbeskatningsloven regler om den maksimalt tilladte amortisationsrente. Se PBL § 11 A, stk. 3, 2. pkt.

Bankerne har dog mulighed for at benytte en lavere amortisationsrente, hvis det markedsmæssige afkast på pensionsordningen forventes at have et lavere niveau.

Finansrådets amortisationsrene bliver fastlagt på baggrund af Nasdaq OMX-renten ”Enhedsprioritet, restløbetid 5-15 år”.
 
Amortisationsrenten fastlægges som et simpelt gennemsnit af dette rentegennemsnit på den første børsdag i hver måned i året forud for udbetalingsåret. Herfra trækkes satsen for pensionsafkastskat (15,3 pct.).

Denne beregningsmetode er valgt for – ud fra objektive kriterier – at sikre en markedskonform amortisationsrente, som bedst muligt afspejler, at udbetaling efter annuitetsprincippet skal resultere i lige store årlige rater. Der vil dog altid være mulighed for individuelle udsving alt afhængigt af, hvordan pensionsordningen er investeret.
 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her