Forside Tal & Fakta Bankernes betydnin... Bankerne i virksom...

Bankerne i virksomhedernes hverdag

Sektoren som rammevilkår for erhvervsliv

Virksomhedernes adgang til kapital er afgørende for erhvervslivets vækstmuligheder. Lån fra banker er den primære finansieringskilde for små og mellemstore danske virksomheder (SMV'er). Men også for de største virksomheder er lånefinansiering via bankerne ofte en relativ billig finansieringskilde.

I kraft af deres erfaring og ekspertise spiller bankerne desuden en vigtig rådgivningsrolle. Sektoren er ikke kun leverandør af kapital, men også tjenesteydelser. Bankerne leverer fx skræddersyede produkter, der kan hjælpe virksomhederne til at afdække forskellige finansielle risici, som virksomhederne står overfor fx ændringer i rente- eller valutaforhold. Endelig spiller bankerne en væsentlig rolle i forhold til betalinger mellem virksomheden og dens kunder og leverandører mv.

På grund af bankernes væsentlige rolle for erhvervslivet uanset land, indgår banksektoren i de mest anerkendte internationale sammenligninger af erhvervslivet rammevilkår. 

World Bank Group placerer Danmark som nummer 4 ud af 189 lande i deres rapport ”Doing Business 2016”.
Ranglisten angiver i hvor høj grad regulering og samfundsstrukturer understøtter muligheden for at starte og drive virksomhed i landet. I denne vurdering indgår en bedømmelse af den finansielle sektor. Danmark ligger i top indenfor beskyttelse af rettigheder for kreditor og debitor, hvilket sikrer en pålidelig finansiel sektor. Der er i Danmark en høj grad informationsdeling og gennemsigtighed vedrørende kreditværdighed, dette medvirker til et bedre grundlag for at udstede lån og ens lånevilkår i sektoren. Samlet giver det Danmark en høj rangering af virksomheders adgang til kapital og rammevilkår.

Som det antages i sammenligningerne, så er erhvervslivets rammevilkår og dermed vækstmuligheder tæt knyttet til udviklingen i den finansielle sektor. Akademiske studier viser, at påvirkningen går fra den finansielle udvikling til virksomhedernes vækstmuligheder. Altså at en positiv udvikling i den finansielle sektor har en væsentlig positiv indflydelse på væksten i erhvervslivet. 

Bankerne og vækst

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her