Bankerne og iværksætterområdet

Iværksættere og den finansielle sektor

Ofte er mødet i banken første skridt på vejen mod at indfri drømmen om at starte egen virksomhed. Finansrådet har derfor lavet en guide til iværksættere, der klæder dem på til mødet med banken. Banken er dog én blandt flere kilder til finansiering og kapitalfremskaffelse.

Vækstfonden har eksempelvis etableret en ordning, Vækstkaution, der formidles via banker og sparekasser, og som er rettet mod at skaffe finansiering til iværksættere. Specifikt er produktet målrettet iværksætteren, der har et sundt og levedygtigt projekt, men hvor denne ikke kan stille tilstrækkeligt med sikkerheder.

Vækstkautionen dækker lån, kreditter, finansiel leasing, factoring samt arbejds- og betalingsgarantier på op til 2 mio. kr. Kautionen indebærer, at staten yder en garanti til banker og sparekasser på op til 75 pct. af et eventuelt tab efter sikkerheder og øvrige kautioner.

Prisen for en Vækstkaution består af en stiftelsespræmie på 1,5 pct. af finansieringsbeløbet og en årlig præmie på 1,5 pct. Første år bliver den årlige præmie beregnet af det anmeldte finansieringsbeløb. Den årlige præmie nedskrives herefter lineært over kautionens løbetid.

Vækstkaution er rettet mod udviklingsorienterede virksomheder til fornyelse og udvikling, generations- og ejerskifte, start af ny virksomhed og investeringer.

Iværksætterguiden

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her