Bankerne og vækst

Banker har stor betydning for den økonomiske udvikling. En effektiv og velfungerende sektor bidrager i væsentligt omfang til at skabe vækst og værdi i Danmark. Det skyldes ikke kun, at sektoren i sig selv skaber vækst og beskæftigelse. Men også at sektoren er et helt centralt rammevilkår for alle andre sektorer. Med andre ord kommer det hele samfundsøkonomien til gode, når banksektoren fungerer godt.

Når bankerne har stor betydning for den økonomiske udvikling, skyldes det den centrale rolle, som bankerne spiller i en pengebaseret markedsøkonomi. En lang række centrale funktioner udføres af sektoren.

Bankerne:

  1. Formidler ind- og udlån, som gør det muligt for såvel virksomheder som husholdninger at låne til investeringer og forbrug eller spare op. Se uddybning om ind- og udlån
  2. Letter betalinger for varer, services mv. for både private og virksomheder. Læs også om betalingsformidling
  3. Rådgiver og servicerer kunder i finansielle spørgsmål. Bankerne tilbyder rådgivning inden for en række finansielle ydelser. Uanset om det handler om pension, boliglån, opsparing og investering eller andre ydelser, så har kunden mulighed for at trække på bankernes ekspertise og dermed finde den bedste løsning.
  4. Er instrument for pengepolitikken. Når Nationalbanken ønsker at føre pengepolitik ved enten at hæve eller sænke renten, så sker det ved hjælp af bankerne, som følger disse renteændringer. Man kan sige, at Nationalbanken er bankernes bank. Når Nationalbanken fx hæver renten bliver det dyrere for bankerne at låne, hvilket får afsmittende effekt på bankernes kunder, nemlig husholdninger og virksomheder. Dermed har renteændringen, det pengepolitiske indgreb, effekt på den samlede samfundsøkonomi.

Økonomisk forskning i den finansielle sektors - og ikke mindst bankernes - betydning for væksten i et samfund viser, at det er vigtigt for et land at have en effektiv og velfungerende finansiel sektor. Nogle generelt anerkendte forskningsresultater er:

  • Lande med højt udviklede finansielle sektorer har højere vækstrater - særligt har størrelsen på banksystemet og omsætningen på aktiemarkedet i forhold til BNP en positiv effekt.
  • Lande med højt udviklede finansielle sektorer gør det nemmere for virksomheder at skaffe ekstern finansiering og dermed vokse.

Historisk set har det også vist sig, at det er yderst vigtigt for et land at have en stabil finansiel sektor.

I bankkriser, hvor kunderne mister tilliden til, at de kan få deres opsparede penge igen, kan det forårsage store tab for investorer og opsparere i banken. Men det får også bredere samfundsøkonomiske konsekvenser. Fx kan virksomheder få sværere ved at optage lån. Slutresultatet vil ofte være en faldende økonomisk aktivitet og dermed lavkonjunktur. Verdensbanken skønner, at den norske bankkrise i 1988-1992 kostede det der svarer til 18,5 pct. af landets BNP i et enkelt år, mens den finske bankkrise i 1991-1993 kostede 44,9 pct. af BNP. 

Bankerne som virksomheder

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her