Metropol-indeks

Den finansielle sektor har et meget højt antal ansatte i hovedstadsområdet, når man sammenholder med det øvrige Danmark. Det skyldes først og fremmest, at en række hovedsæder og udviklingsfunktioner er placeret i hovedstaden, der dermed reelt udgør en særlig klynge for specialister og udviklingsfolk i den finansielle sektor.

Ved at sammenholde den enkelte sektors beskæftigelsesandel for hovedstaden med beskæftigelsesandelen i de øvrige landsdele, får man et billede af, i hvilket omfang den enkelte sektor og hovedstaden er knyttet sammen - et indeks man kunne benævne Metropol-indekset.

Den finansielle sektor havde i 2012 det fjerdehøjeste Metropol-indeks af alle sektorer med en værdi på 2,62. Sektoren havde altså en beskæftigelsesandel, der var 162 procent højere i Region Hovedstaden sammenholdt med alle øvrige danske regioner, hvilket er meget højt. Fx er det tilsvarende tal for transport 21 procent. I den anden ende af spektret ligger fx landbrug, skovbrug og fiskeri med et Metropol-indeks på 0,10.

Metropol indeks.pdf

Antog man som tankeeksperiment, at Region Hovedstaden havde et antal beskæftigede i finanssektoren, som svarede til det øvrige Danmark, ville det betyde, at 17.915 finansfolk ville arbejde i Region Hovedstaden. Der er faktisk knap 47.000 ansatte i regionen. Det betyder derfor, at godt 30.000 af de beskæftigede i sektoren er placeret i Region Hovedstaden, fordi regionen har noget særligt at byde på.

En del af disse job er reelt i spil, når forskellige hovedstæder forsøger at tiltrække internationale finansielle virksomheder. I Sverige arbejder Stockholm by, de finansielle organisationer, den svenske børs, Stockholms Handelskammer og en række andre aktører sammen i projekt Finansplats Stockholm. Det fælles offentlige og private initiativ har som målsætning, at Stockholm skal være Nordeuropas finansielle centrum og anerkendt som betydningsfuld vækstmotor i regionen. Danmark må derfor engagere sig i kampen for at fastholde og tiltrække højværdijobs inden for finans og it.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her