Skattebetalinger

13. november 2015

 Bankerne betaler en stor del af selskabsskatten. I 2013 bidrog bankerne med 3,3 mia. kr. til statens samlede indtægter fra selskabsskatten. I perioden fra 2000 til 2013 stod bankerne i gennemsnit for hver 10. krone af de samlede selskabsskattebetalinger, mens den finansielle sektor i alt stod for omkring 25 pct.

Dertil kommer, at bankerne i 2014 betalte lønsumsafgift svarende til godt 2,6 mia. kr.
 
Ud over de skatte- og afgiftsbetalinger, som bankerne står for, er der ca. 38.000 ansatte i sektoren, der betaler skat af deres lønindkomst.
 
Figur 1 illustrerer bankernes gennemsnitlige bidrag til selskabsskatten i perioden 2000-2013. Se figur (pdf)

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her