Værdiskabelse

Banker og sparekasser har i stigende omfang bidraget til værdiskabelsen i Danmark.

Væksten i sektoren har været 6,5 gange større end væksten i den øvrige økonomi. I 2003 bidrog bankerne og sparekasserne med 32,4 mia. kroner til BVT. I 2012 er tallet vokset til 44,2 mia. kroner - det hele i 2010-priser. Over perioden har der dermed været tale om en vækst på 36,5 pct. i bankernes BVT.

Det er også relevant at betragte, hvilken arbejdsstyrke der indgår i produktionen af BVT. Jo færre hænder i produktionen jo større produktivitet - alt andet lige. I banksektoren er arbejdskraftsproduktiviteten vokset markant siden 2003.

Tabel 1 sammenholder udviklingen med industrien og landbruget.

Tabel 1: Udvikling i BVT pr. medarbejder 2003-2012 for udvalgte sektorer (mio. kr.)
BVT/medarbejder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011​ 2012
Landbrug 0,27 0,30 0,23 0,25 0,27 0,20 0,19 0,30 ​0,35 ​0,44
Industri 0,51 0,54 0,55 0,59 0,59 0,59 0,60 0,68 ​0,70 ​0,75
Pengeinstitutter 0,75 0,77 0,86 0,87 0,88 1,07 1,01 1,08 ​1,04 ​1,15
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

 

Som det fremgår af tabellen, har banker og sparekasser oplevet en markant vækst i BVT pr. medarbejder. I 2003 var værditilvæksten pr. medarbejder ca. 750.000 kroner, hvilket var vokset til ca. 1.150.000 kroner i 2012.

Over perioden er BVT pr. medarbejder dermed vokset med ca. 53 procent.

Definitioner:

BNP, Bruttonationalproduktet. Værdien af alt der produceres i Danmark fratrukket rå- og hjælpestoffer.

BVT, Bruttoværditilvækst. BVT er BNP fratrukket produktskatter (moms, afgifter mv.). Dermed er BVT et bedre mål for værdien af produktionen.

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her