Clearingssystemer

Der anvendes tre systemer til at afvikle detailbetalinger i danske kroner i Danmark: Sumclearingen, intradagclearingen og straksclearingen. Systemerne ejes af Finansrådet med Nets som operatør. Systemerne adskiller sig ved at have forskellige afviklingstider og ved at håndtere forskellige betalingsløsninger.

I Sumclearingen afvikles mange af de tilgængelige betalingsløsninger i Danmark, herunder dankortbetalinger, indbetalingskort, hævning i pengeautomat samt betalingsservice. Sumclearingen er et nettoafviklingssystem, og der afregnes mellem pengeinstitutterne om natten efter bankdage. Pengeinstitutternes kunder oplever typisk, at der går en bankdag, før modtageren af en betaling i sumclearingen har beløbet til rådighed på sin bankkonto.
 
I Intradagclearingen afvikles konto til konto-overførsler, såsom netbankoverførsler. Intradagclearingen er et nettoafviklingssystem, og der afregnes mellem pengeinstitutterne flere gange dagligt på bankdage, samt om natten efter en bankdag. Pengeinstitutternes kunder oplever typisk, at der går nogle timer, før modtageren af en betaling som sker via intradagclearingen har beløbet til rådighed på sin bankkonto.
 
I Straksclearingen afvikles også konto til konto-overførsler. Der er mellem pengeinstitutterne fastsat en øvre beløbsgrænse på 500.000 kr. pr. transaktion. Der afregnes med det samme mellem institutterne, idet straksclearingen er pre-fundet, således at risikoen mellem de deltagende pengeinstitutter er minimeret. Kunderne oplever, at modtageren af en betaling i straksclearingen har beløbet til rådighed på sin bankkonto med det samme.
 
Clearingerne gennemføres i et teknisk- og procesmæssigt samarbejde mellem de primære aktører, som er Finansrådet som systemejer, Nets som operatør, 5 datacentraler som varetager pengeinstitutternes it-understøttelse af clearingerne samt e-nettet, som er banksektorens forvaltningsselskab. Nationalbanken er overvågningsmyndighed og stiller afviklingssystemer i form af Kronos til rådighed for clearingerne.
 
Pengeinstitutterne kan vælge at deltage direkte i clearingerne ved at tilslutte sig afviklingen i Nationalbanken eller deltage via et andet pengeinstitut efter bilateral aftale med dette. Pengeinstitutter, som ønsker at få adgang til at benytte clearingerne, skal leve op til en række vilkår for adgang til den danske finansielle kerneinfrastruktur samt betale for deltagelse i henhold til Vilkår for adgang til kerneinfrastrukturen. Disse kan rekvireres ved henvendelse til Finansrådet.  
 
  
Fra Nationalbanken

 

 

Kontakt:

Kristian Ring
Kontorchef
Telefon: 3370 1192
[email protected]

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her