TARGET

Ved indførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union i 1999 indførte ECB eurobetalingssystemet TARGET til håndtering af eurobetalinger mellem EU-landene.

Systemet bruges af pengeinstitutter til blandt andet  at sende euro-betalinger til pengeinstitutter i andre EU-lande og til at disponere likviditet til brug i afviklingssystemer.

Det oprindelige TARGET var et decentralt system, der sammenkoblede de nationale betalingssystemer og adgangen til systemet gik via de nationale centralbankers systemer.

I 2008 overgik Danmark til det nye TARGET2-betalingssystem, der i modsætning til forgængeren er et centralt system, som blandt andet gør det muligt for deltagere, der er repræsenteret i flere lande, at have én indgang til disponering af likviditet i hele eurozonen, hvilket kan give en mere effektiv likviditetsudnyttelse.

Som ikke-euroland er Danmark underlagt en række begrænsninger som fx betyder at der ikke er adgang til eurolikviditet natten over for danske deltagere med TARGET2-adgang via Danmarks Nationalbank.

TARGET2 har følgende lukkedage (ud over lørdag og søndag):

  • Nytårsdag
  • Langfredag
  • 2. påskedag
  • 1. maj
  • Juledag
  • 26. december
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her