Forside Tal & Fakta Digital tinglysnin... Digital tinglysnin...

Digital tinglysning

Kort fortalt

I Danmark har det siden 1551 været lov, at køb og salg af fast ejendom skal registreres ved indskrivning i tingbøgerne. Selv om procedurer gennem tiden er ændret, er overgangen til et digitalt tinglysningssystem den 8. september 2009 dog den største ændring af praksis vedrørende tinglysning. Indtil lanceringen af den digitale tinglysning foregik al registrering i forbindelse med køb og salg af ejendomme, biler og registrering af personlige forhold ved manuel sagsbehandling i byretterne rundt om i landets retskredse. Nu tinglyses i stedet digitalt ved Tinglysningsretten i Hobro.
 
Beslutningen om at digitalisere tinglysningen blev taget af Folketinget i 2006 som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Ca. 75 % af sagerne bliver digitalt behandlet, og de resterende behandles manuelt.
 

En unik løsning

 • Digital tinglysning giver mulighed for fri og nem tilgang til information om ejerskab, når behovet opstår.
 • Den digitale tinglysning er udviklet af Domstolsstyrelsen.
 • Det er muligt for banker og andre professionelle aktører at koble sig til den digitale tinglysning og genbruge de digitale data.
 • Tinglysningsretten er garant for, at man kan regne med oplysninger i systemet. 

 

Digital tinglysning i et internationalt perspektiv

 • Det digitale tinglysningssystem er det første af sin art i verden.
 • Det digitale tinglysningssystem er et innovativt system, der også vil kunne skabe værdi for andre registreringssystemer end det danske.  
 

Digital tinglysning skaber værdi

 • Overgangen fra et manuelt system til et digitalt og automatiseret system har medført besparelser.
 • Overdragelsen af fast ejendom kan gå hurtigere. Det er en fordel for sælger, der sparer renteudgifter. Køber får samtidig hurtigere brugsret over den nyerhvervede ejendom.
 • Borgere og mindre erhvervsdrivende kan nu tinglyse enkle sager uden brug af professionel bistand. Dermed spares udgifter til professionelle aktører.
 • Som nedenstående figur viser, er tilfredsheden med de forskellige tinglysningsbøger i 2012 høj.
 

Tilfredshed med hver af tingbogsportalens bøger: 

Kilde: Oxford Research Brugerundersøgelse af digital tinglysning 2012.
 
 

Digital tinglysning styrker digitaliseringen 

 • Digitaliseringen af tinglysningen har gjort det muligt at optimere processor i f.eks. banker gennem de digitale data, der nu er tilgang til.
 • Almindelige borgere kan nemt tilgå oplysninger om ejerskab og pant.
 • Den digitale tinglysning har gjort alt omkring registrering 100% digitalt. Derfor er også skødet digitalt.
(Tegning: Fra – tegning af papirskøde. Til: tegning af digitalt skøde)
 

Digital tinglysning i bankerne

 • Bankerne tilgår tinglysningssystemets data via eget systeminterface.
 • Tinglysningssystemets data benyttes i en kreditgivningsproces til at hente oplysninger om lån, pant og ejerskab.
 • Med en digital tinglysning kan bankerne hurtigere gennemføre registreringer. Det giver en mere dynamisk økonomi.
  

Hvad en digital tinglysning gør muligt

 • Andre processer af bolighandelen er de seneste år også blevet digitaliseret. Eksempler på sådanne løsninger er det offentlige system DIADEM (Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel) og e-Ejendomshandel.
 • Digital tinglysning er et led i en samlet digital bolighandel.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her