e-bolighandel

e-bolighandel kort fortalt

e-bolighandel er en digital platform, hvor ejendomsmæglere, banker og advokater nemt kan udveksle data i forbindelse med en bolighandel. Desuden har løsningen en form for post-it funktion, så de forskellige aktører kan advisere hinanden om nye oplysninger vedrørende handlen digitalt. Alle oplysninger vedrørende en bolig vil være tilgængelige i e-bolighandel, så snart boligen er sat til salg, og kan hentes ved at søge på ejendomsnummer eller adresse.
 
e-bolighandel er skabt i et samarbejde mellem de professionelle aktører, der er involveret i en bolighandel. Systemet er udviklet af e-nettet, der også er ansvarlig for driften af det færdige system*.
 

Et unikt bredt samarbejde bag e-bolighandel

 • e-bolighandel er en fælles løsning, der er blevet til på trods af forskellige ønsker til løsningen og intern konkurrence mellem aktører i sektorerne.
 • En fælles interesse i at digitalisere processor omkring bolighandel har fået interessenter til at indgå i det tværsektorale samarbejde.
 • Også konkurrerende virksomheder i de forskellige sektorer har samarbejdet om udviklingen af systemet.
 • Udviklingsomkostningerne ved e-bolighandel er dækket af den finansielle sektor. Løbende omkostninger i forbindelse med drift deles ligeligt mellem aktørerne.
 • e-nettet har som kommerciel part været ansvarlig for gennemførelse af udviklingsprojektet, og er også ansvarlig for den løbende drift af det færdige system.
 

Sådan er e-bolighandel en del af bolighandlen

 • Det er ejendomsmæglerne, der, når købsaftalen foreligger, genererer og distribuerer data i e-bolighandel. Dog bliver ejendomsmæglerne ikke med e-bolighandel yderligere ansvarlige for retmæssigheden i systemets oplysninger, end de var tidligere.
 • Købers pengeinstitut kan med e-bolighandel trække oplysninger fra salgsopstillingen direkte enten fra en webportal eller fra eget integrerede system.
 • Købers eller sælgers advokat kan tilgå de systematiserede og regulerede data i e-bolighandel via en portal-adgang, sådan at egne systemer ikke skal ændres.
 

e-bolighandel til fordel for forretningen

 • e-bolighandel gør det muligt for de professionelle aktører, der er involveret i en bolighandel, at spare tid ved optimering af arbejdsgange.
 • Ejendomsmæglere, banker og advokater kan med e-bolighandel, imødekomme de stigende krav, forbrugerne har til hurtig og professionel sagsbehandling.
 • Ved at nedbryde grænserne mellem de forskellige systemer og dermed få data til at flyde ubesværet kan de professionelle aktører, der er involveret i en bolighandel, spare ressourcer på f.eks. papir og porto.
 • Data, som ejendomsmægleren lægger op i e-bolighandel, må kun bruges i den konkrete bolighandel. Dermed er de mange data sikret og kan ikke bruges ved en evt. senere handel af samme bolig.
 

e-bolighandel til fordel for kunden

 • Det vil primært være på forretningssiden, at ændringer i forhold til bolighandel vil kunne mærkes. Derfor vil hverken køber eller sælger være i direkte kontakt med e-bolighandel.
 • Kunderne dvs. boligsælgere og- købere vil pga. e-bolighandel blive serviceret bedre og hurtigere. Det gælder både den service og rådgivning, de modtager hos ejendomshandlere, i banken og hos advokaten.
 

e-bolighandel i bankerne 

 • Alle banker kan få gavn af e-bolighandel. Bankerne vælger selv, hvordan de tilgår systemet.
 • Bankerne kan enten koble sig på den webportal, der også bruges af advokaterne, eller de kan integrere e-bolighandel i egne systemer. 
 

e-bolighandel, et led i en komplet digital proces omkring bolighandel

 • Det er en stor gevinst ved et digitaliseret system som e-bolighandel, at informationer kan deles på kryds og tværs.
 • e-bolighandel er sammen med den digitale tinglysning og DIADEM med til at facilitere en fuldstændig digitalisering af processor omkring handel af ejendomme**.
  

e-bolighandel i et internationalt perspektiv

 • e-bolighandel er det første system af sin art i verden.
 • e-bolighandel er et innovativt system, som også vil kunne skabe værdi for bolighandel på andre markeder end det danske.

 

*Kilde: Ejendomsmægleren nr. 6, 79. årgang, 2012 Startskud for den digitale bolighandel, s. 22-29.
**Kilde: www.e-nettet.dk.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her