Samarbejdspartnere

Indførelsen af digital tinglysning får betydning for interaktionen mellem ejendomsmæglere og den finansielle sektor.

Finansrådet, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Dansk Ejendomsmæglerforening har på den baggrund udarbejdet en fælles vejledning, "Vejledningen om digital tinglysning - samspil mellem Bank, realkredit, ejendomsmægler og berigtigende aktør". Vejledningen beskriver samspillet mellem bank, realkredit, ejendomsmægler og berigtigende aktør i relation til digital tinglysning. Det sker for at sikre den bedste kommunikation mellem ejendomsmæglerne og den finansielle sektor i relation til udveksling af informationer og nødvendige oplysninger i rette tid og på rette måde.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her