Ankenævn

Finanssektoren er dækket af ankenævn på alle brancher. Det er en let og billig adgang for kunderne til at få en juridisk afprøvning af deres klager.

Ankenævnet for fondsmæglerselskaber 
Behandler klager som er omfattet af lov om finansiel virksomhed.

Ankenævnet for forsikring
Behandler klager over eget forsikringsselskab.

Ankenævnet for Investeringsforeninger 
Behandler klager over investeringsforeninger og specialforeninger.

Pengeinstitutankenævnet
Pengeinstitutankenævnet er i medfør af lov om forbrugerklager godkendt til at behandle klager over pengeinstitutter.

Realkreditankenævnet
Realkreditankenævnet: Behandler klager over danske realkreditinstitutter.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her