Forside Tal & Fakta Hvem er hvem i ban... Offentlige myndigh...

Offentlige myndigheder

Det offentlige følger vågent med i udviklingen i den finansielle sektor, der udover den generelle selskabslovgivning også er reguleret af en række særlige love og bekendtgørelser.

Finanstilsynet 
Hovedformål for finanstilsynet er at føre tilsyn med, at den finansielle lovgivning overholdes af de finansielle virksomheder samt af udstedere og investorer på værdipapirmarkedet.

Forbrugernes Hus
Forbrugernes Hus er en styrelse under Økonomi- og Erhvervsministeriet, og den udgør en fælles ramme om de tre myndigheder, Forbrugerstyrelsen, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerombudsmanden.

Garantifonden for Indskydere og Investorer
Fonden sikrer i vidt omfang kunder i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber mod tab af indlånsmidler i tilfælde af et instituts konkurs eller betalingsstandsning.

Penge- og Pensionspanelet 
Penge- og Pensionspanelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser.

Erhvervs- og vækstministeriet 
Ministeriet arbejder for at skabe øget vækst og velfærd i Danmark ved at sikre, at borgere og virksomheder oplever gode vilkår og rammer for vækst.

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her