Forbrugerforhold

Forholdet mellem kunder og banker reguleres af en række forskellige love, bekendtgørelser og aftaler.

Den centrale lov er lov om finansiel virksomhed. Herudover har Finanstilsynet udstedt bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

Hertil kommer markedsføringsloven og lov om visse betalingsmidler, hvor Forbrugerombudsmanden har tilsynsopgaven.

Til tolkning af lovgivningen har Finansrådet udsendt en række henstillinger til bankerne om, hvordan de bør forholde sig i konkrete tilfælde.

Henstillinger

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her