Pengemarkedskomiteens sammensætning

4. marts 2016

Senior Vice President, Steen Qvist Jørgensen

Afdelingsdirektør Kim W. Larsen, Danske Bank
 
Head of Regulatory Risk Frameworks & Projects, Mikkel Kongshøj Andersen
 
Underdirektør Pernille Vastrup, Nykredit Bank
 
Afdelingschef Carsten Bach Vind, Sydbank  
 

Komiteens formål og virke

I tilknytning til CITA, T/N, CIBOR- og SWAP-referencerente-fixingerne etableres en komité.
Komiteens hovedformål er at sikre kvaliteten af CITA, T/N, CIBOR- og SWAP-referencerentestillerne og deres kvoteringer.
 
Komiteens medlemmer udpeges af Finansrådets bestyrelse. Valgbarhed forudsætter et ansættelsesforhold hos en CITA, T/N, CIBOR- eller SWAP-referencerentestiller. Ophører ansættelsesforholdet, ophører medlemskabet af komiteen automatisk. Den pågældende CITA, T/N, CIBOR- eller SWAP-referencerentestiller kan derefter vælge at indstille en ny person til medlem af komiteen. Valgbarhed til komiteen forudsætter et indgående kendskab til det danske finansielle marked, samt at den pågældende ikke kvoterer CITA, T/N, CIBOR- eller SWAP-referencerenterne eller er disse personers direkte overordnede.
Finansrådet er sekretariat for komiteen og deltager i dens møder uden stemmeret.
 
Komiteen behandler alle spørgsmål vedrørende kvotering af CITA, T/N, CIBOR- eller SWAP-referencerenter, herunder fastsættelse af kredsen af stillere.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her