Minimumsregler for complianceopgaver for Finansrådets referencerenter

2. januar 2013

Nedenstående skal ses som et supplement til de krav til compliance, som fremgår af Finanstilsynets bekendtgørelse om referencerenter.

Bankerne skal sikre sig, at følgende forhold løbende påses:

  • At banken har udarbejdet retningslinjer for fastsættelse og indsendelse af de enkelte referencerenter
  • At bankens medarbejdere følger de fastsatte retningslinjer
  • At logbogen fastlåses, arkiveres og opbevares i minimum indeværende år og 5 år
  • At de medarbejdere, der kvoterer referencerenter, ved, at de ikke må lade sig påvirke af andre, men at de skal fastsætte renterne ud fra egen vurdering på baggrund af bankens retningslinjer,
    • herunder at medarbejderne er oplyst om, at de skal rette henvendelse direkte til compliancefunktion eller anden særligt udpeget enhed/person, hvis de oplever, at deres uafhængighed i forbindelse med kvoteringerne bliver eller forsøges kompromitteret
  • Ved løbende stikprøvekontrol sikre, at indholdet og førelsen af logbogen er fyldestgørende.

Særligt for CIBOR:

  • At der er systemmæssige begrænsninger, som sikrer, at de personer, der kvoterer CIBOR, ikke har adgang til at se bankens eller evt. koncernens eksponering over for relaterede produkter på aggregeret niveau.

Banken skal sikre sig, at der sker en samlet opsamling på ovenstående forhold mindst en gang årligt.

Nærværende regler tager ikke stilling til, hvor i den enkelte bank opgaverne skal varetages eller udføres. Det er således helt op til den enkelte bank at organisere arbejdet på den for banken mest hensigtsmæssige måde.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her