Forside Tal & Fakta Statistik og tal Netbankindbrud - s...

Netbankindbrud - statistik

Det første netbankindbrud i Danmark fandt sted i 3. kvartal 2006.

Netbanksikkerhed

Antallet af netbankindbrud offentliggøres pr. kvartal ca. 1 måned efter kvartalets afslutning.

Statistikken er i 2016 udvidet i omfang og indeholder nu både netbankindbrud og phishing. Dette sker som led i de seneste års ændring i kriminalitetsbilledet, hvor bankerne har oplevet en stigning i antallet af svindelsager baseret på phishing af NemID oplysninger.

Finans Danmark kan i lighed med samme periode tidligere år konstatere en stigning i omfanget af netbankmisbrug i årets 4. kvartal.

Det indberettede tab er i 4. kvartal på 2.548.355 DKK, hvilket er en stigning på 31 % i forhold til 3. kvartal 2016. Det samlede tab for 2016 er således opgjort til 7,2 mio. DKK.

Omfanget af traditionelle forsøg på misbrug, der typisk er Fraud og Malware har ikke medført et tab for bankerne i perioden. Vi har derimod oplevet en fortsat kraftig vækst i omfanget af Social Engineering rettet mod kunderne gennem phishing (email) og smishing (sms). I denne kategori ser vi desværre en stigning i antallet på 40 % i forhold til 3. kvartal, hvilket tilsvarende afspejler sig i en stigning i antallet af sager med tab.
 
Niveauet for antal og det endelige tab vedrørende netbankindbrud i 3. kvartal 2016 er fortsat på et acceptabelt niveau. Phishing aktiviteten fra de kriminelle har været meget stor hen over sommeren men det er lykkedes kunderne og bankerne i fællesskab at begrænse tabet fra phishingforsøgene til mindre end 10% af det forsøgte beløb.

Niveauet for antal og det endelige tab vedrørende netbankindbrud i 2. kvartal 2016 er fortsat på et lavt niveau, hvor antallet er på niveau med 3. kvartal 2015, men tabet er langt mindre. Niveauet for antal og det endelige tab vedrørende phishing er lidt over niveauet i første kvartal 2016, men er fortsat tilfredsstillende lavt.
 
Niveauet for antal og tab vedrørende netbanksindbrud i 1. kvartal 2016 er på niveau med 4. kvartal 2015, og er fortsat lavt. Det er samtidig positivt, at vi kan konstatere, at tabet relateret til phisning er lavt, fordi bankerne i perioden har forhindret 90 % af overførslerne. 

Hvordan læses statistikken?


Opgørelsen omfatter som hidtil både de forsøg der lykkes og ikke lykkes samt det relaterede tab.

Netbanksindbrud (Fraud, Malware)
Antal registrerede forsøg på netbankindbrud omfatter sager, hvor der er sket indbrud eksempelvis ved installation af ”hacker” programmer på brugerens PC, mobil eller tablet og fremgangsmåden kan være kombineret med bedrageri.
 
Social eng. (Phishing m.v)
Antal registrerede forsøg på social engineering omfatter sager hvor brugeren ”overtales til” at afgive eller indtaste oplysninger (id, password og nøglekortkoder) til de it-kriminelle på baggrund af falske mails, SMS eller telefonopkald. Disse udgiver sig ud for at komme fra eksempelvis en et velrenommeret selskab, en myndighed eller en ven.
 
Tab i DKK.
Det beløb, som de it-kriminelle slipper af sted med. Banken dækker tabet for privatkunder. Beløbet korrigeres, såfremt nogle af pengene kommer retur. 

​2016 ​1. kvartal ​2. kvartal ​3. kvartal ​4. kvartal ​I alt
​Netbanksindbrud
(Fraud, Malware)
​- Antal forsøg ​6 ​3 ​6 ​5 ​20
​- Heraf med tab ​4 ​1 ​3 ​0 ​8
​- Tab i DKK. ​785.027 ​21.000 ​46.700 ​0 ​852.727
​Social engineering/
phishing mv.
​- Antal forsøg ​169 215​ ​588 ​818 1790
​- Heraf med tab ​26 ​51 ​126 ​213 ​416
​- Tab i DKK. ​396.511 ​1.507.954 ​1.892.085 ​2.548.355 ​6.344.905
​I alt i DKK. ​1.181.538 ​1.528.954 ​1.938.785 ​2.548.355 ​7.197.632
 

 __________________________________________________

 

2015 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Netbankindbrud 0 0 3
4
7
- Heraf med tab 0 0 1 4 5
Tabets størrelse i kroner 0 0
117.223
712.930 830.153

 

 

 

2014 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Netbankindbrud 6 1 6

0

13
- Heraf med tab 4 1 5 0 10
Tabets størrelse i kroner 69.450 60.279

190.984

0 320.713

 

2013 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Netbankindbrud 35 68 40

34

177
- Heraf med tab 14 26 14 17  71
Tabets størrelse i kroner 607.168,20 1.601.254,11

811.590,14

2.288.305,83 5.308.318,28

 

2012 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Netbankindbrud 29 66 58

46

199
- Heraf med tab 10 12 24 10 56
Tabets størrelse i kroner 2.316.543 375.213,99

1.460.753

2.137.237 6.289.748

 

2011 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Netbankindbrud 0 0 8 2 10
- Heraf med tab 0 0 3 1 4
Tabets størrelse i kroner 0 0 23.400 136.268 159.668

 

2010 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Netbankindbrud 0 0 12 0 12
- Heraf med tab 0 0 6 0 6
Tabets størrelse i kroner 0 0 433.043 0 433.043

 

2009 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Netbankindbrud 57 12 6 36 111
- Heraf med tab 31 1 4 27 63
Tabets størrelse i kroner 4.097.659 54.092 338.367 2.300.074 6.790.191

 

2008 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Netbankindbrud 32 43 106 70 251
- Heraf med tab 15 25 57 35 132
Tabets størrelse i kroner 553.595 1.060.753 2.193.135 2.731.864 6.539.346

 

2007 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt - korrigeret
Netbankindbrud 69 13 35 70 187
- Heraf med tab 32 7 13 29 81
Tabets størrelse i kroner 1.545.293 323.960 540.138 636.589 3.045.980

 

2006 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt - korrigeret
Netbankindbrud 0 0 2 82 84
- Heraf med tab 0 0 1 26 27
Tabets størrelse i kroner 0 0 25.000 1.923.556 1.948.556

 

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her