Aktier

Det danske aktiemarked har en relativt beskeden størrelse sammenlignet med andre europæiske lande. Erhvervsstrukturen med mange små og mellemstore virksomheder har en væsentlig indflydelse på dette faktum, og det afspejles ligeledes i, at børsnotering ikke er den væsentligste kilde til kapitalfremskaffelse i erhvervslivet.

Der er behov for et mere effektivt og likvidt aktiemarked. En af forudsætningerne herfor er opbygningen af en aktiekultur. Den danske aktiekultur er godt på vej, og den bliver blandt andet understøttet af et stigende antal private investorer. En af hovedårsagerne til, at antallet af private investorer har været relativt lavt - for eksempel set i forhold til Sverige - er det høje danske beskatningsniveau og en meget kompleks skattestruktur. Fra 2006 er skattereglerne for aktieavancer blevet revideret og gjort mere gennemskuelige, hvilket gerne skulle medvirke til at øge interessen for aktieinvesteringer hos de private investorer.

Markedsværdien af aktierne noteret på NASDAQ OMX Copenhagen udgør omkring en femtedel af den akkumulerede markedsværdi for alle aktier på NASDAQ OMX' nordiske børs.

Handelssystemer

I 1997 indgik Københavns Fondsbørs en alliance med Stockholmsbörsen, kaldet NOREX. Alliancen baserer sig på principper som uafhængige børser, krydsmedlemskab, et fælles handelssystem og harmoniserede handelsregler. I 2000 sluttede Oslo Børs og Islands Børs sig til alliancen, mens HEX Integrated Markets, som repræsenterer Stockholmsbörsen (allerede med i NOREX Alliancen) samt børserne i Helsinki, Tallinn, Riga og Vilnius, kom til i 2004. Pr. 1. april 2005 blev Københavns Fondsbørs tillige fusioneret ind i OMX. Amerikanske NASDAQ fusionerede med OMX i 2007 til det nuværende NASDAQ OMX.

Det første skridt i NOREX-alliancen var at etablere det fælles handelssystem for aktier, SAXESS. Medio 1999 blev den danske aktiehandel overført til handel på SAXESS, og i oktober 2000 blev den danske obligationshandel ligeledes overført. I slutningen af 2000 blev de danske aktiederivater overført til handel på det svenske handelssystem CLICK, som også benyttes til handel med svenske derivater. OMX har derudover indgået samarbejde med EDX London, hvilket betyder, at nordiske aktiederivater kan handles med lokal clearing i Storbritannien.

Visionen for NOREX-samarbejdet var at skabe et fælles nordisk værdipapirmarked, hvor markedsdeltagerne kunne handle med mindst muligt antal barrierer. Det fælles nordiske værdipapirmarked blev i teorien en realitet i efteråret 2006 med oprettelsen af Den Nordiske Børs. Dette initiativ skulle styrke den nordiske regions konkurrenceevne og er opdelt i en nordisk og baltisk liste. Den nordiske liste udgøres af papirer noteret i København, Stockholm, Helsinki og Island, mens den baltiske liste består af papirer fra Tallinn, Riga og Vilnius. På sigt er det meningen, at de to lister skal smelte sammen til én. Fordelen for virksomhederne ved de fælles lister er en øget synlighed og eksponering. Ligeledes er det en fordel for investorerne, da de har et større udvalg samlet på én markedsplads. På Den Nordiske Børs handles der i lokal valuta, og den internationale standard for brancheklassifikationer (GICS) benyttes.

SAXESS-systemet sendes ved udgangen af 2009 på pension, idet NASDAQ's handelssystem INET introduceres på Den Nordiske Børs. Formålet er i lighed med den tidligere nordisk-baltiske integration at opnå stordriftsfordele i børsalliancen og tilbyde kunderne et bredt udvalgt af handelsmuligheder.

Den nordiske og baltiske liste udgør hovedmarkedet for NASDAQ OMX' Nordiske Børs, der lovreguleres af EU-direktiver og er under tilsyn af de nationale finanstilsyn. I 2006 oprettedes et nyt undermarked First North, som er en alternativ markedsplads for vækstselskaber fra Danmark, Sverige, Finland og Island. Reglerne for optagelse på First North er lempeligere end reglerne for notering på en traditionel børs, hvilket giver små- og mellemstore vækstvirksomheder, som ikke er modne til en egentlig børsnotering, nye muligheder for kapitalfremskaffelse.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her