Obligationer

Set i forhold til BNP er det danske obligationsmarked relativt stort. Før introduktionen af euroen var det danske obligationsmarked et af Europas største.

Det danske marked for realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer er ligeledes karakteriseret ved et meget stort antal serier. I januar 2012 var 2.116 obligationsserier noteret på den danske fondsbørs.

Udstedere

Der er forskellige obligationsudstedere. To af de største er staten og realkreditinstitutterne. Danmarks Nationalbank udsteder statsobligationer for at finansiere statens bruttokassebalance minus tilbagebetalinger på gæld. I takt med, at den offentlige gæld er faldet, bliver det af større og større vigtighed, at udstedelserne bliver koncentreret på færre og mere likvide serier, som internationalt kan blive handlet på lige fod med de mest likvide serier i eurolandene.

Realkreditinstitutterne tilbyder finansiering af fast ejendom. Finansieringen sker via udstedelse af konverterbare obligationer, rentetilpasningslån, garantilån og lignende. Derudover skal der vælges, om lånet skal være i danske kroner eller euro, og om det skal være afdragsfrit eller ej.

De konverterbare obligationer har normalt en løbetid på op til 30 år. Det er usædvanligt i andre lande at udstede obligationer med så lang løbetid. I 1996 introducerede realkreditinstitutterne de såkaldte rentetilpasningslån (RTL), som er baseret på ikke-konverterbare realkreditobligationer. Her er der tale om realkreditobligationer med kortere løbetid, hvor renten for låntager kan ændre sig over lånets løbetid. Det er dog først i de senere år, at finansiering via rentetilpasningslån for alvor er blevet udbredt, og udlån ydet som rentetilpasningslån har således i perioder været oppe på at udgøre halvdelen af nyudstedelserne.

2003 bød på en ændring af lovgivningen, hvorefter realkreditinstitutterne fra den 1. oktober dette år har kunnet tilbyde realkreditlån med en indbygget afdragsfri periode på op til 10 år. Afdragsfrie lån kan være fastforrentede eller med variabel rente. Der udbydes lån, hvor den afdragsfrie periode er placeret først i lånets løbetid samt lån, hvor afdragsfriheden kan slås til eller fra, som låntager ønsker det. Et afdragsfrit lån kan refinansieres med et nyt afdragsfrit lån, hvorved den afdragsfrie periode således kan forlænges ud over de 10 år.

I efteråret 2004 blev de såkaldte garantilån introduceret. I grove træk er garantilånet en kombination af konverterbare, fastforrentede realkreditlån og rentetilpasningslån - idet der er tale om et variabelt forrentet (renten fastsættes halvårligt) realkreditobligationslån med renteloft. På nuværende tidspunkt udbydes to varianter af garantilån - henholdsvis med og uden automatisk konvertering til et fastforrentet konverterbart realkreditobligationslån.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her