Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2010 Banker behandler s...

Banker behandler små og store virksomheder ens

12. august 2010

Små- og mellemstore virksomheder behandles fuldstændig på lige fod med større virksomheder, når det gælder ændringer i kreditgivningen. Det fremgår af en undersøgelse fra Nationalbanken.

I Danmark har flere erhvervsorganisationer peget på, at det især er de små- og mellemstore virksomheder (SMV'ere), der haft svært ved at skaffe finansiering. Nok er SMV'ere i højere grad afhængig af banker og realkreditinstitutter, da de ikke i samme omfang som store virksomheder har adgang til de internationale kapitalmarkeder for eksempel ved at udstede egne erhvervsobligationer eller låne penge i udlandet.  Men der eksisterer ikke en særskilt kreditklemme for SMV'ere.

Det fremgår af Nationalbankens kreditundersøgelse, som beskrevet i figur 1 her på siden.

- Det er således en kendsgerning, at bankerne i Danmark ikke bevilliger eller giver afslag på lån alene ud fra størrelsen af ansøgerens virksomhed. Ændringerne i kreditgivningen er nøjagtig de samme over for SMV'ere, som den er over for større virksomheder, forklarer kontorchef i Finansrådet Niels Storm Stenbæk. 

Figur 1: Kreditvilkårene fordelt på virksomhedsstørrelse (klik på figuren for at se den i pdf)

Kreditvilkaarene_fordelt_paa_virksomhedsstorrelse_432_120810

 

Der findes ikke tal for udlånet til SMV'ere kontra andre virksomheder. Men en opdeling baseret på lånets størrelse viser, at nye udlån under 7,5 mio. kr. er på nogenlunde det samme niveau gennem hele finanskrisen, som det fremgår af figur 2. Det samme er tilfældet for udlån over 7,5 mio. kr. Udviklingen er dog mere ustabil med fald gennem 2009 for igen at stige sidst i året og i 2010.

- Hvis man rimeligvis antager, at SMV'ere har en højere andel af lån under 7,5 mio. kr., er der således heller ikke målt på nye udlån tegn på nogen særlig kreditrestriktion over for SMV'ere, fremhæver Niels Storm Stenbæk.

Fald i kassekreditter

Kassekreditterne, der benyttes at både store og små virksomheder, er til gengæld faldet. Udover en generel stramning i kreditvilkårene kan den konjunkturbetingede lavere efterspørgsel efter lån og forlængelsen af kredittider for virksomhedernes betaling af moms og a-skat være forklaringer. På det seneste har dog også udlånet via en kassekredit stabiliseret sig.

Figur 2: Nyudlån fra kreditinstitutter til virksomheder (klik på figuren for at se den i pdf)

Nyudlaan_fra_kreditinstitutter_til_virksomheder_432_120810

 

De små- og mellemstore virksomheder har ligeledes nydt godt af forbedrede betingelser for finansiering. Udlånsrenten for de mindre udlån er nemlig faldet det seneste år, som det også fremgår af figur 3. (Renteniveauet er højere for mindre udlån, hvilket blandt andet skyldes stordriftsfordele mm.).

- Renten for mindre udlån er dog ikke faldet helt i samme omfang som udlånsrenten for større udlån. Det hænger givetvis sammen med, at bankerne det seneste halve år har haft forholdsmæssigt større tab på SMV'ere end på større virksomheder, vurderer Niels Storm Stenbæk og tilføjer, at Nationalbankens kreditundersøgelse også viser, at bankerne forventer forholdsmæssigt større tab på SMV'ere i den kommende fremtid.

Halvårsregnskaberne for Danske Bank og Nordea (der har ca. 70 pct. af aktiverne i den danske banksektor) bekræfter udviklingen. Langt over halvdelen af tabene var på de mindre virksomheder. Eksempelvis stod SMV'erne i Danske Bank for 88 pct. og 64 pct. af nedskrivningerne blandt henholdsvis segmentet "alle virksomheder" og segmentet "alle privat- og erhvervskunder".

Figur 3: Renten på nyudlån (klik på figuren for at se den i pdf)

Renten_paa_nyudlaan_432_120810

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her