Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2010 Bankskat allerede ...

Bankskat allerede indført i Danmark

24. juni 2010

En ny bankskat på banker er til debat i G20 og EU, men i Danmark betaler bankerne allerede en særskat og bidrager desuden via selskabsskatten med mange milliarder til skattekassen.

I denne uge vedtog den britiske regering at indføre en særskat på britiske banker. Skatten, som opkræves på bankernes balancer, ventes at indbringe omkring 2 mia. pund årligt, svarende til ca. 18 mia. kroner.

Holdningen, der ligger til grund for at indføre den britiske bankskat, er, at bankerne selv skal medvirke til at rydde op efter finanskrisen og tilbagebetale, hvad det har kostet skatteyderne at sikre britiske bankers overlevelse. Herhjemme er situationen en anden:

- I Danmark har bankerne i modsætning til de britiske allerede selv ryddet op i sektoren via betalinger til Bankpakke 1 og 2. Bankpakkerne har ikke kostet de danske skatteydere penge - tværtimod står staten til et stort milliardoverskud alene på Bankpakke 1, siger direktør i Finansrådet Jørgen A. Horwitz.

Ifølge beregninger fra Økonomi- og Erhvervsministeriet er der lige nu et overskud på de to bankpakker på 14 mia. kroner, hvilket svarer til 2.500 kr. per indbygger.

Jørgen A. Horwitz peger også på, at danske banker allerede udover bankpakkerne betaler forholdsvis mere i skat, end de britiske banker kommer til.

- Danske banker betaler nemlig allerede en særskat. Til næste år, hvor den britiske bankskat træder i kraft, betaler den danske finansielle sektor mellem 3 og 4 mia. kroner i lønsumsafgift. Det er det dobbelte af, hvad den engelske bankskat ville indbringe overført på danske forhold. Derudover betaler de danske banker gennem Bankpakke 3 selv for afvikling af eventuelle fremtidige nødlidende banker, anfører Jørgen A. Horwitz.

28 procent af samlet selskabsskat

Den finansielle sektor i Danmark har gennem mange år betalt en uforholdsmæssig stor procentdel af den samlede danske selskabsskat. Mellem 2001 og 2008 betalte den finansielle sektor i gennemsnit 28 procent af den samlede danske selskabsskat. Andelen er endda trukket ned med et par procent på grund af året 2008, da bankerne havde betydelige tab (se figur nederst).

En andel på 28 procent af selskabsskatten er mere end dobbelt så meget som den samlede industri eller handelsbranchen har bidraget med i perioden. I samme periode har den finansielle sektor stået for ca. 7 procent af aflønningen i den private sektor - og er dermed også en væsentlig bidragyder til beskæftigelsen og personlige indkomstskatter i Danmark.

- Det er vanskeligt at finde rationelle argumenter for, at bankerne skal betale endnu mere i skat, blot fordi de er banker. Det er et faktum, at kapital er et af de mest mobile skatteobjekter overhovedet. Skal vi fortsat have banker i Danmark, er det vigtigt, at rammevilkårene hjælper med til at gøre bankerne konkurrencedygtige, siger Jørgen A. Horwitz.

Klik på figuren for at se den i pdf

 

Den_finansielle_sektor_har_stor_skattebetalinger_ift_432_240610

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her