Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2010 Boligmarkedsstatis...

Boligmarkedsstatistikken 3. kvartal 2010

20. december 2010

Fælles pressemeddelelse fra Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditrådet og Finansrådet

På landsplan var den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse 11.989 kr. i 3. kvartal 2010, hvilket er -0,4 pct. lavere end det foregående kvartal og 3,4 pct. højere end samme periode sidste år. Region Hovedstaden er den eneste region med kvartalsfremgang på 0,8 pct. Derimod har Region Syddanmark oplevet et prisfald på 2,1 gennem det seneste kvartal. Region Midtjylland og Region Sjælland har haft mindre prisfald på henholdsvis 0,9 pct. og 0,2 pct. gennem tredje kvartal.

For ejerlejligheder var den gennemsnitlige kvadratmeterpris 18.404 kr. i 3. kvartal 2010 svarende til et fald på 1,4 procent i forhold til forrige kvartal, men en stigning i forhold til samme periode sidste år på 6,5 procent. I region Sjælland er priserne steget med 2,1 pct. gennem det seneste kvartal, mens det er faldet mellem 0,5 og 5,4 pct. i de øvrige regioner, hvor Region Syddanmark har oplevet det største fald på de 5,4 pct.

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris på fritidshuse var 16.283 i 3. kvartal 2010, hvilket er et fald i forhold til 2. kvartal 2010 på 1,6 pct., men sommerhusprisen er dog 1,5 pct. højere end samme periode sidste år.

I 3. kvartal 2010 var salgsprisen for parcel- og rækkehuse i gennemsnit 6 pct. lavere end den sidst udbudte pris (nedtagningsprisen) og 10 pct. under den først observerede udbudspris. De tilsvarende tal for ejerlejligheder er, at salgsprisen er 5 pct. lavere end nedtagningsprisen og 9 pct. lavere end den først observerede udbudspris. Endeligt er fritidshuse i gennemsnit solgt 7 pct. under nedtagningsprisen og 12 pct. under den først observerede udbudspris.

I gennemsnit tog det 190 dage at sælge et parcel- og rækkehus i Danmark i 3. kvartal 2010, hvilket er et fald på 4,0 pct. i forhold til det foregående kvartal og en stigning på 1,1 pct. i forhold til den samme periode sidste år. For ejerlejlighederne er salgstiden på landsplan 172 dage, hvilket henholdsvis er et fald på 2,3 pct. og 5,5 pct. i forhold 2. kvartal 2010 og samme kvartal sidste år. Et fritidshus tager i gennemsnit 254 dage at sælge.

Det samlede udbud af boliger er steget fra 53.000 ved udgangen af 3. kvartal 2009 til 57.000 ved udgangen af 3. kvt. 2010. Således var der ved afslutningen på 3. kvartal 2010 ca. 38.000 parcel- og rækkehuse til salg, ca. 8.000 ejerlejligheder og ca. 9.000 sommerhuse til salg, hvilket henholdsvis svarer til en stigning på årsbasis på 6,5 pct., 9,6 pct. og 13,7 pct. i forhold til sidste år på samme tid. 

Antallet af handler i den nye boligmarkedsstatistik bliver indsamlet løbende, når de bliver registreret elektronisk. Antallet af handler bliver opjusteret 12 mdr. bagud. Det er vurderet, at datakvaliteten er dækkende ca. 2 ½ mdr. efter endt kvartal. Ejendomspriserne kan ændre sig ganske marginalt efter 2 ½ mdr., mens antallet af handler blot bliver større for den pågældende periode. Man skal være varsom med at drage for håndfaste konklusioner ud fra de seneste kvartals antal handler, da de vil blive opjusteret op til et år efter endt periode. 

Boligmarkedsstatistikken 3. kvartal 2010

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her