Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2010 Danske banker beta...

Danske banker betaler stort til fællesskabet

14. oktober 2010

EU foreslår særskat på banker, som ifølge Kommissionen ikke betaler ligeså meget til fællesskabet som andre sektorer. I Danmark forholder det sig lige omvendt. Bankerne hører til den sektor, der i forhold til størrelsen bidrager mest til fællesskabet. 

EU-Kommissionen barslede for nylig med et visionsudspil, hvor budskabet til EU-bankerne var: I betaler ikke nok til den fælles kasse. I har kostet skatteborgerne dyrt. Der er derfor en regning, der skal betales. Vi foreslår en særskat, der skal opkræves på bankernes resultat og lønsum.

Når EU konkluderer, at bankerne ikke betaler til fællesskabet i samme omfang som andre sektorer, skyldes det, at der ikke lægges moms på finansielle serviceydelser. I Danmark modsvares det imidlertid af en række andre forhold, og samlet set bidrager bankerne herhjemme med overordentlig store indbetalinger til statskassen, forklarer cheføkonom i Finansrådet Niels Storm Stenbæk.

- Det er sandt, at bankerne ikke betaler eller opkræver moms af finansielle serviceydelser - men bankerne skal jo stadig betale moms af indkøb af øvrige varer og tjenester. Det er en moms, der ikke kan fradrages, og derfor bliver den en omkostning for banken.

Først og fremmest kommer modvægten til momsfritagelsen dog fra lønsumsafgiften. En afgift, som Danmark sammen med Frankrig, er de eneste lande i verden, der betaler. Lønsumsafgiften udregnes som ca.10 procent af bankernes lønomkostninger, og forventes i 2010 at udgøre tæt på 4 milliarder kroner.

Desuden betaler den finansielle sektor mere end en fjerdedel af de samlede selskabsskatter i Danmark. Beløbet ligger typisk på 15 milliarder kroner. Det svarer til, at den finansielle sektor alene finansierer statens samlede udgifter til universiteter og forskning.

- I forhold til sektorens størrelse, giver bankerne i Danmark det største bidrag til samfundets fællesøkonomi, anfører Niels Storm Stenbæk og tilføjer, at bankerne ikke på samme måde som industrivirksomheder kan foretage store skattefradrag i fx afskrivninger på maskiner og materiel.

Banker har selv ryddet op

EU mener også, at det er rimeligt at pålægge bankerne en skat, fordi de mange bankredninger har kostet skatteyderne dyrt. Men også her må vi melde hus forbi i Danmark:

- I Danmark har der ikke været nogen regning til skatteyderne, fordi man med Bankpakke 1 fik bankerne til selv at betale for oprydningen. Tværtimod har der været et milliardoverskud til staten på bankpakkerne, siger Niels Storm Stenbæk.

Cheføkonomen anfører, at hvis man alligevel skulle vælge at indføre en særskat på bankerne i Danmark, vil det bestemt ikke komme bankkunderne til gode.

- Hvis man indfører en ny beskatning og beholder lønsumsafgiften, så kommer bankerne til at betale dobbelt op. Der vil kun være ét sted at placere den regning, og det er hos kunderne, der vil møde højere renter og mindre udlån, siger Niels Storm Stenbæk.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her