Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2010 Danskerne har fort...

Danskerne har fortsat stor tillid til deres bank

4. februar 2010

AF MARTIN SEJER LÜTZEN

Danske bankkunder har tillid til deres bank og er yderst tilfredse med den behandling, de får af banken. Faktisk er tillid og tilfredshed lige så høj som før finanskrisen. Det fremgår af Penge- og Pensionspanelets nye barometerundersøgelse af danskernes kundeforhold til den finansielle sektor.

- Vi er naturligvis meget glade for undersøgelsens resultater, der viser, at kunderne er meget tilfredse med deres bank. Det bekræfter, at bankerne og de ansatte gør en stor indsats for at hjælpe kunderne på bedste vis, siger Jørgen A. Horwitz, direktør i Finansrådet.

- Undersøgelsens resultater lægger sig tæt op ad andre undersøgelser, der viser, at folk er meget tilfredse med deres bank, fordi de har et personligt forhold til banken, som de kender og føler sig trygge ved, siger Jørgen A. Horwitz.

Undersøgelsens hovedkonklusion - at danskerne har stor tillid til banken - fremkom også i en undersøgelse i Mandag Morgen i december 2009, hvor bankerne kun blev overgået af domstolene og politiet.

- Det tyder på, at kunderne synes, at de danske banker trods alt har håndteret konsekvenserne af finanskrisen på fornuftig vis. Det er i hvert fald det, som vi har arbejdet hårdt på det seneste års tid, siger Jørgen A. Horwitz.

Ligesom i den foregående barometerundersøgelse fra Penge- og Pensionspanelet i 2008 får bankerne positive vurderinger i forhold til loyalitet, tillid og kundehåndtering fra personalets side.

Generelt er der ikke sket de store ændringer i kundernes vurderinger - på trods af den finansielle krise, der har været i perioden mellem de to målinger. Den nye undersøgelse viser endda, at kunderne i dag har endnu større tillid til deres egen bank end ved den sidste måling i 2008.

Til gengæld mener bankkunderne, at der er brug for mere forståelig kommunikation af relevant forbrugerinformation. Mange kunder synes også, at det er vanskeligt at gennemskue og sammenligne finansielle valg.

Kunderne kunne også godt tænke sig, at det var lettere og billigere at skifte bank. På det punkt har Finansrådet og bankerne allerede handlet ved at tilslutte sig en ny EU-selvregulering om bankskift og udgive pjecen "Sådan skifter du bank, sparekasse eller andelskasse", som kan downloades på Finansrådets hjemmeside

Om Penge- og Pensionspanelets barometerundersøgelse:

  • Barometret er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 4.320 finansielle kunder i den finansiellle sektor.
  • Ud af de 4.320 kunder har 757 svaret specifikt på spørgsmål om deres egen bank/sparekasse.
  • Dataindsamlingen er foretaget af Capacent Epinion via dets internet-panel i perioden 17. august til 9. september 2009.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her