Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2010 Fakta og myter om ...

Fakta og myter om renten

7. april 2010

Bankernes udlånsrente er i øjeblikket på det laveste niveau nogensinde, og rentemarginalen ligger historisk set også lavt. Alligevel mener nogle, at renterne er for høje. Men hvad er egentlig myte, og hvad er fakta om renten?

Myte 1: Det er blevet dyrere at låne penge i banken under finanskrisen

Privatkunder betaler netop nu den laveste rente på deres banklån i mere end 20 år. Renten på udestående lån til husholdninger er netop nu på 5,4 procent. Dermed er udlånsrenten faldet 3,3 procentpoint siden november 2008. Se udviklingen i udlånsrenten i grafen nederst på siden.

Bankernes udlånsrente til virksomheder er lige nu på det laveste niveau i fire år. Den gennemsnitlige udlånsrente for virksomheder er i skrivende stund på 4,4 procent. Den lave udlånsrente har betydet, at virksomhederne i 2009 samlet set har sparet 9,4 mia. kr. på renteudgifter til bankerne i forhold til 2008, når lån i samtlige valutaer medregnes. Den tendens fortsætter altså i 2010.

Myte 2: Bankerne sætter udlånsrenten i vejret, når de har lyst

Bankerne kan ikke bare hæve udlånsrenten, som det passer dem. Rentebevægelser skyldes enten konkurrencen eller ændrede forhold i bankernes finansieringsomkostninger. Det svarer til råvareprisen i andre brancher.

Renten (prisen for kunderne) er et vigtigt konkurrenceparameter. Hver gang en bank ændrer deres udlånsrente, hvad enten det er op eller ned, ved banken, at det får betydning for andelen af kunder i Danmark.

Fundingsiden, det vil sige prisen på bankernes finansiering, spiller ligeledes en central rolle for bankernes udlånsrente. Det svarer til prisen på råolie, der er med til at bestemme, hvad vi skal betale for en liter benzin ved tanken.

Bankerne følger i hele træskolængder nogenlunde Nationalbankens rentenedsættelser. Men Nationalbanken er langt fra det eneste sted, som bankerne henter penge fra. Bankernes finansiering hentes desuden fra interbankmarkederne, korte og lange obligationer, andre finansielle instrumenter, indlån, aktiemarkederne og efterstillet kapitalindskud.

En undersøgelse af udlånsrenten fra 2005 til 2009 foretaget af Finansrådet viser, at 50 procent af ændringen i bankernes udlånsrente kan forklares med prisudviklingen på den lange funding, ca. 40 procent kan forklares med den korte funding, mens ca. 10 procent kan henføres til Nationalbankens rente.

Myte 3: Rentemarginalen er ekstremt høj

På trods af krisen er rentemarginalen (forskellen mellem bankernes udlåns- og indlånsrente) fortsat historisk lav. I Nationalbankens seneste rentestatistik fra marts 2010 er marginalen 4,1 procentpoint for privatkunder og 3,5 procentpoint for erhvervskunder. Set i et længere perspektiv er rentemarginalen for privatkunder faldet stort set uafbrudt siden 1996. Også erhvervskunderne har gennem en årrække (siden 2003) oplevet en faldende rentemarginal.

Rentemarginalen over for virksomheder er ganske vist steget med ca. 1 procentpoint siden finanskrisens begyndelse i efteråret 2008. Som beskrevet ovenfor, skyldes det til dels højere finansieringsomkostninger. Dertil kommer, at bankerne har haft og kan forvente yderligere nedskrivninger i forbindelse med den markante økonomiske afmatning, der har ramt dansk erhvervsliv. Desuden forventes højere tab på husholdninger i den kommende tid. Ansvarlig bankdrift tilsiger, at bankerne er nødt til at hæve marginalerne under en lavkonjunktur, hvor tab og risici er store. Sådan har det også været historisk.

Figur: Bankernes udlånsrenter samt rentemarginaler (klik på figuren for at se den i pdf)

Bankernes udlånsrenter samt rentemarginaler_432_060410

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her