Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2010 Finansielle forhol...

Finansielle forhold vejer tungt for væksten i Danmark

7. april 2010

AF MARTIN SEJER LÜTZEN OG ANNE SOPHIE OXHOLM

Tilstanden på de finansielle markeder har større effekt på væksten i Danmark end i euroområdet, viser ny analyse. 

Krisen har vist en tæt sammenhæng mellem udviklingen på de finansielle markeder og væksten i et land. En analyse fra Finansrådet viser, at denne sammenhæng er endnu stærkere i Danmark end i euroområdet. Det understreger vigtigheden af finansielle rammebetingelser, der kan understøtte vækst i Danmark og på samme tid forhindre fremtidige kriser.

Finansrådet har foretaget en analyse af finansielle forholds effekt på væksten med data for perioden 1. kvartal 1997 til 3. kvartal 2009. Analysen viser, at hvis de finansielle forhold forbedres marginalt i Danmark, så øges væksten på kort sigt med 0,7 procent, hvor den for euroområdet kun øges med 0,4 procent. For USA vil væksten blive øget hele 0,9 procent. Forbedringer og forværringer af de finansielle markeder vil formentlig have en større effekt på væksten i Danmark, end den vil have i euroområdet.

- Analysen bekræfter vigtigheden af, at vi i Danmark skaber de bedst mulige rammer for de finansielle markeder, så vi kan understøtte vækst for danske virksomheder. Det er vigtigt at være opmærksom på, når man overvejer en kommende regulering af de finansielle markeder. Hvis man strammer for meget, så påvirker det væksten og et lands BNP negativt, siger Jørgen A. Horwitz, direktør i Finansrådet.

For Danmark er det finansielle forhold som udlån til husholdninger og virksomheder, huspriser, aktiepriser og pengemængde, der vægter mest i beskrivelsen af den finansielle tilstand. Valutakursen har kun lille betydning - selv i en lille åben økonomi som Danmarks - fordi de danske eksportmarkeder primært ligger i eurolandene, som Danmark fører en fastkurspolitik over for. Beskrivelsen ligger tæt op ad forholdene for euroområdet, om end for euroområdet har renteniveauet en større effekt end i Danmark. Forskellen kan skyldes, at effekten af renterne i Danmark er indirekte vist i huspriserne, som vejer relativt tungere i den danske beskrivelse end i euroområdets.

For USA er det også mange af de samme finansielle forhold, der gør sig gældende. At de finansielle forhold i USA har en stærkere effekt på væksten end i Danmark, kan forklares med, at den offentlige sektor i Danmark udgør en stor andel af aktiviteten i samfundet, mens USA har en stor privat sektor, hvilket gør landet meget afhængig af markedsmekanismerne.

Læs hele analysen her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her