Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2010 For stram reguleri...

For stram regulering vil skade væksten

19. april 2010

Finansrådet advarer mod, at Basel-regler kan hæmme bankernes udlånsevne og dermed være til skade for væksten i samfundet

AF MIKAEL WINKLER

For stram regulering af den finansielle sektor vil skade væksten. Ifølge Finansrådet er det hævet over enhver tvivl, at et nyligt fremsat reguleringsudspil fra Basel Komiteen og EU-Kommissionen i den nuværende form vil skabe væsentlige barrierer for bankernes manøvrefrihed, fordi kravene til bankernes kapital ifølge udspillet forøges markant. Konsekvensen vil være en forringelse af bankernes evne til at låne penge ud.

Det er bankerne naturligvis ikke begejstrede for, men det er Finansrådets vurdering, at skaden er endnu større for det omgivende samfund. Konsekvensen af færre udlån er jo nemlig begrænset adgang til kredit for både private og virksomheder, hvilket vil resultere i hæmmet vækst med tabte arbejdspladser til følge. En ond spiral, som ifølge Finansrådet kommer på et højst uheldigt tidspunkt, hvor meget dystre konjunkturer endelig ser ud til at vende. 

En hårfin balancegang

Der arbejdes i øjeblikket i mange forskellige fora på nye reguleringstiltag i kølvandet på finanskrisen. Og helt aktuelt har EU-Kommissionen altså stillet forslag til regulering af bl.a. kapitalkrav, likviditetsstyring og nedskrivninger i bankerne. Et forslag, der er blevet til på baggrund af et omfattende udspil fra Basel Komiteen.

Finansrådet anerkender, at der er behov for en ny og bedre regulering af den finansielle sektor, hvis vi skal søge at undgå fremtidige kriser.

 - Det er imidlertid vigtigt, at der findes den rette balance, således at det på den ene side sikres, at den finansielle stabilitet ikke trues, men samtidig skal det sikres, at der ikke reguleres så stramt, at bankerne kvæles. Det er en hårfin balancegang, men det er afgørende vigtigt at finde den balance, siger vicedirektør i Finansrådet Klaus Willerslev-Olsen.

Byge af regulering undervejs

Finansrådet vurderer, at Basel-udspillet er baseret på mange gode og rigtige intentioner, men er på flere punkter bekymret for konsekvenserne af for stram regulering. Det gælder ikke mindst i forhold til forslagene til skærpelse af kapitalkravene til bankerne. Men Finansrådet peger også på, at det er vigtigt at have overordnet fokus på den samlede mængde af stramninger og ny regulering.

 - Selv om stramningerne inden for enkeltområder kan synes rimelige og fornuftige, er det vigtigt at holde sig for øje, hvordan den enkelte stramning spiller sammen med al den anden regulering, der er undervejs. Sagen er jo, at der er en byge af regulering undervejs. I øjeblikket har vi kendskab til flere end 100 konkrete forslag til ny, international regulering. Hvis tøjlerne strammes for hårdt på for mange områder, får det alvorlige konsekvenser for bankernes evne til at agere, siger Klaus Willerslev-Olsen.

Finansrådet bekymrer sig også om Basel-udspillets likviditetsforslag, som blandt andet medfører, at realkreditinstitutter fremover ikke vil kunne tilbyde de populære rentetilpasningslån på samme vilkår som i dag, hvilket vil medføre højere boligrenter for danskerne.

Høringssvar fra EBF (European Banking Federation):

Strengthening the resilience of banking sector (pdf)

International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring (pdf)

Høringssvar fra Finansrådet til Basel Komiteen og EU-Kommissionen:

Strengthening the resilience of the banking sector (pdf)

International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring (pdf)

Further possible changes to the Capital Requirements Directive (CRD IV) (pdf)

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her