Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2010 Fortsat store udfo...

Fortsat store udfordringer for dansk realkredit

17. december 2010

Kommentar af kontorchef Morten Frederiksen, Finansrådet

Basel-komiteen har offentliggjort det endelige udspil til de såkaldte Basel III-regler, som blandt andet indeholder forslag til ændrede kapitalkrav og likviditetsstyring for bankerne.

Et område med særlig dansk interesse er komiteens forslag til nye fælles internationale standarder for styring af bankernes likviditet. Det endelige forslag viser desværre, at der ikke er sket grundlæggende ændringer i Basel-komiteens forslag siden det første udkast fra slutningen af 2009. Den store danske udfordring er derfor fortsat den manglende anerkendelse af den store kvalitet og likviditet i det danske realkreditsystem.

De danske banker anvender realkreditobligationer til deres likviditetsstyring i meget stor udstrækning på grund af obligationernes høje likviditet. Basel-komiteen har foreslået som udgangspunkt, at kun 40 pct. af de likvide aktiver må være realkreditobligationer, mens resten bør være statsobligationer, som Basel-komiteen anser for mere sikre. Det er et problem for Danmark, fordi vi har en relativt lav statsgæld, men rigtigt mange realkreditobligationer, som bliver købt af banker og pensionsselskaber, hvilket blandt andet sikrer boligejerne en lav rente.

Basel-komiteen anerkender i det endelige forslag, at der findes lande med en så lav statsgæld at de nye regler ikke kan gennemføres, og et løsningsforslag er at tillade en større andel af realkreditobligationer end 40 pct. Men Basel-komitéen anser fortsat realkreditobligationerne for at være af så lav kvalitet, at de kun kan medregnes til en væsentligt reduceret værdi. For den del, der ligger under 40 pct., vil 85 pct. af obligationens værdi kunne medregnes, mens fradraget vil være væsentligt højere, hvis undtagelsen om at have mere end 40 pct. realkreditobligationer tages i brug.

Disse store fradrag på over 15 pct. afspejler på ingen måde den høje kvalitet af de danske realkreditobligationer og vil gøre obligationer mindre attraktive at købe for bankerne. Dette vil medføre en højere rente for boligejerne og være til skade for den økonomiske vækst.

Det er derfor fortsat store udfordringer for dansk realkredit, og fokus bør nu rettes mod implementeringen i EU, hvor den danske indflydelse er større, og hvor der allerede i dag er en væsentligt større forståelse for den høje kvalitet i det danske realkreditsystem. Finansrådet mener, at fokus i EU bør være på, at reglerne udformes således, at man bedømmer, om et værdipapir er likvidt eller ej ud fra nogle markedsmæssige kriterier, som fx hvor mange cirkulerende obligationer er der, hvor nemme er de at omsætte, hvor stort er prisspændet mellem købs- og salgskurserne etc. Dette bør erstatte den uhensigtsmæssige fokus på, hvem som har udstedt obligationen. Kampen for dansk realkredit er derfor ikke overstået endnu og kommer formentlig til at forsætte ind i 2011 og 2012.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her