Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2010 Høj udlånsvækst i ...

Høj udlånsvækst i Danmark

17. december 2010

Udlånet til de danske virksomheder er stigende og højere end i udlandet, selvom den økonomiske udvikling i Danmark er svagere end i vores nabolande. Det viser en sammenligning af udviklingen i udlån og produktion mellem Danmark og en række europæiske lande. Det en indikation af, at kreditvilkårene er relativt bedre i Danmark.

Tal fra den Europæiske Centralbank viser, at udlånet til virksomhederne i Danmark er øget siden juni 2010 målt ved årlige vækstrater. Udlånsvæksten i euroområdet som helhed, Tyskland samt Storbritannien har været negativ hele året.

- Selvom Tyskland har højere vækst i BNP end Danmark, og Storbritanniens BNP-vækst kun er lidt lavere, er væksten i udlån i Danmark noget højere. En sådan tendens viser, at kreditvilkårene er bedre i Danmark, siger cheføkonom i Finansrådet Niels Storm Stenbæk.

Danmark adskiller sig således fra vores nabolande, hvad angår muligheden for at optage lån, når der tages højde for den samfundsøkonomiske udvikling.

Udlånsvæksten i Sverige er mærkbart højere end i de øvrige lande og euroområdet. Det hænger sammen med, at den svenske økonomi generelt vokser mere end de øvrige områder. 3. kvartal 2010 er vokset med ikke mindre end 7 pct. i forhold til 3. kvartal 2009. Samtidig har væksten i de øvrige områder været væsentligt lavere.

- De svenske vækstrater tyder på, at ekstraordinær høj samfundsøkonomisk vækst hænger sammen med en høj udlånsvækst fra bankers og realkreditinstitutters side. Forklaringen herpå er blandt andet, at når de samfundsøkonomiske hjul kører, mindskes risikoen for tab, og der efterspørges mere ekstern finansiering, siger Niels Storm Stenbæk.

- Man skal desuden huske på, at udlånet fra danske banker og realkreditinstitutter har været væsentligt mere stabilt end det har været i fx Sverige. Udlånsvæksten i Danmark i løbet af 2009 var generelt positiv, mens den månedlige udlånsvækst i Sverige i gennemsnit var -5 pct. opgjort som årlige vækstrater, slutter Niels Storm Stenbæk.

Figur 1: Udviklingen i vækstrater og BNP (pdf)

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her