Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2010 IMF-direktør Strau...

IMF-direktør Strauss-Kahn: International koordinering er bedre end enegang

11. marts 2010

AF MARTIN SEJER LÜTZEN

Det er ikke kun banksektorer på tværs af lande, som opfordrer til, at regulering af den finansielle sektor skal foregå internationalt. Budskabet om international koordinering fremføres også af franskmanden Dominique Strauss-Kahn, direktør i Den internationale Valutafond (IMF), der om nogen er kendt som en mand, der har fingeren på pulsen i den globale økonomi.

- En vigtig lære af finanskrisen er, at koordinering virker bedre end enegang, sagde IMF-direktør Dominique Strauss-Kahn i et interview med Financial Times den 17. februar.

Strauss-Kahn minder om, at de finansielle systemer er en del af et globalt netværk. Han påpeger, at der er stor forskel på, hvilken indgangsvinkel og med hvilken hastighed reformarbejdet gribes an i de forskellige lande. Kompleksiteten skaber udfordringer, og Dominique Strauss-Kahn understreger, at nationale særregler ikke fører noget godt med sig - hverken for bankerne, kunderne eller samfundsøkonomien.

Strauss-Kahn kommer med et eksempel på dette:

En række lande stiller krav om, at banker i det pågældende land skal holde en større likviditetsbeholdning for at kunne håndtere en eventuel fastfrysning af landets kapitalmarked. Dette kan fremstå som et fornuftigt forslag. Men faktum er, at banker - hvilket også gælder i Danmark - henter likviditet på de internationale kapitalmarkeder. Hvis banker skal binde likviditet lokalt på grund af nationale særregler, så vil bankernes mulighed for at flytte kapital over landegrænserne reduceres. Hermed mindskes effektiviteten af det internationale kapitalmarked, hvilket øger bankernes omkostninger ved at hente likviditet. De øgede omkostninger vil afspejle sig i bankernes priser over for kunderne. Det vil hindre investeringer, hvilket vil hæmme væksten - og dermed være til skade for verdensøkonomien.

Eksemplet er ikke et udtryk for, at der ikke skal reguleres globalt. Men det viser tydeligt nødvendigheden af at flytte debatten om regulering op på et globalt niveau, så der ikke opstår nationale særregler.

Netop nu arbejdes der intenst i mange internationale fora med nye reguleringstiltag rettet mod den finansielle sektor. Nedenfor kan man få et indtryk af, hvor meget der er på vej. 

Regulering på vej:

Lige nu arbejdes der parallelt i flere internationale fora og institutioner som G20, Basel, EU-Kommissionen, IASC (International Accounting Standards Committee), FSF (Financial Stability Board), IMF (Den Internationale Valutafond) og flere andre.

Forslagene herfra vil få direkte betydning på følgende ni områder for banker, sparekasser og andelskasser:

Regnskabsområdet, kapitalområdet, likviditetsområdet, egenkapitalelementer, værdipapirhandelsområdet, corporate governance, kreditvurderingsinstitutter, krisestyring og tilsynsområdet.

Disse ni områder er igen underopdelt i 25 områder, hvorunder der kan forventes op til flere forslag. Totalen kommer dermed op på langt over 100 internationale initiativer.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her