Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2010 Nemmest at låne i ...

Nemmest at låne i danske banker

12. august 2010

Virksomheder har nemmere ved at opnå lånefinansiering i Danmark, end tilfældet er i resten af Europa, viser en analyse af kreditsituationen i euroområdet.

Danske virksomheder har på det seneste haft nemmere ved at få lånefinansiering end virksomheder i udlandet. Det viser en sammenligning af kreditsituationen i Danmark og Euroområdet, som Finansrådet har foretaget. Ikke bare er kreditgivningen strammet mindre op i Danmark på det seneste. Udlånet i Danmark er også steget relativt mere siden efteråret 2008.

- Danske kreditinstitutter strammede i modsætning til deres europæiske konkurrenter ikke kreditvilkårene fra 1. til 2. kvartal i år, fortæller kontorchef i Finansrådet Niels Storm Stenbæk. Han anfører, at nettoindsnævringen af kreditgivningen for virksomheder blev øget med 11 pct. i euroområdet fra 1. til 2. kvartal i år. For virksomhederne i Danmark var kreditgivningen uændret.

Samtidigt forventer euroområdets kreditinstitutter en svag opstramning i 3. kvartal, modsat de danske, oplyser Niels Storm Stenbæk.

- Tallene er nettotal, og de viser forenklet sagt, hvor mange flere banker, der strammede kreditpolitikken, end der lempede den, siger kontorchefen og henviser til ECBs kreditundersøgelse, der også fremgår af figur 1 her på siden sammen med tal fra Danmarks Nationalbank. Han peger dog på, at ECBs kreditundersøgelse er uvægtet og dermed ikke fuldt ud sammenlignelig med den undersøgelse, som Danmarks Nationalbank foretager blandt danske banker og realkreditinstitutter.

Figur 1: Udviklingen i kreditvilkårene (klik på figuren for at se den i pdf)

Udviklingen_i_kreditvilkaarene_432_120810

 

Niels Storm Stenbæk siger, at forklaringen på de forskellige kreditvilkår i Danmark og resten af euroområdet formentligt skal findes i de markeder, hvor banker typisk henter penge til at låne ud. Den græske statskrise betød, at banker var yderst forsigtige med at låne penge til hinanden, ligesom obligationsmarkederne havde det svært. Det ramte især sydeuropæiske banker, da de var mere eksponerede i form af lån til den græske stat og andre lande med alvorlige budgetudfordringer.

- Fra finanskrisen eskalerede i efteråret 2008 med Lehmann Brothers kollaps peger tallene ligeledes på, at danske virksomheder har haft de samme finansieringsvilkår set i et europæisk perspektiv. Hvis antagelsen er, at kreditsituationen var den samme før finanskrisen rigtigt brød ud, antyder figur 1, at banker og realkreditinstitutter i Danmark har ført stort set den samme kreditpolitik som konkurrenterne i euroområdet, siger Niels Storm Stenbæk.

Virksomhedsvenlig kreditpolitik

Opstramningerne i Danmark var lidt kraftigere i starten, men kreditpolitikken har til gengæld været mere virksomhedsvenlig det seneste år.

- Det skal ses i lyset af, at den internationale krise ramte Danmark hårdere end de fleste andre lande i EU, blandt andet som følge af et højt kapacitetspres med lav ledighed, siger Niels Storm Stenbæk.

Udover at kreditgivningen er strammet mindre på det seneste, er det danske udlån til virksomheder vokset mere end i Euroområdet siden det tidlige stadie af finanskrisen, som det fremgår af figur 2.

- Hvis man tilmed tager højde for, at BNP er lidt hårdere ramt herhjemme, og der dermed burde være et mindre finansieringsbehov i Danmark, er udviklingen ekstra bemærkelsesværdig. I Danmark er udviklingen kendetegnet ved, at bankerne har lånt lidt mindre ud i perioden, men det er mere end kompenseret ved et højere udlån i realkreditinstitutterne, fastslår Niels Storm Stenbæk.

Figur 2: Udviklingen i kreditinstitutternes udlån (klik på figuren for at se den i pdf)

Udviklingen_i_kreditinstitutternes_udlaan_432_120810

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her