Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2010 Ny global bankskat...

Ny global bankskat vil koste danskerne milliarder

3. maj 2010

AF MARTIN SEJER LÜTZEN

IMF er kommet med forslag om en ny global bankskat, som vil være særdeles skadelig for væksten i Danmark, hvor vi allerede har en lang række særskatter på bankerne. 

Finansrådet har forståelse for princippet om, at bankerne selv skal bidrage til at rydde op. Det princip har vi imidlertid allerede fulgt i Danmark. Den danske stat står derfor ikke - som mange andre lande - med en bankregning, som skal finansieres. Tværtimod. Staten står til at få et milliardoverskud på bankpakkerne.

Hvis danske banker oven i bankpakker og andre særskatter og -afgifter skal hensætte ca. 3 procent af BNP via en ny global bankskat, beløber det sig på sigt til 50 mia. kroner eller godt 10.000 kroner pr. dansker. Konsekvenserne vil blive en højere rentemarginal og øgede gebyrer.

- Det er nødvendigt at advare mod konsekvenserne for de danske banker og bankkunder, fordi de allerede har mere end betalt for de direkte tab, der har været i forbindelse med den finansielle krise herhjemme. Indføres der en ny global bankskat herhjemme, vil vi komme til at betale regningen to gange, siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz.

- Det vil naturligvis hæmme væksten i Danmark. Ekstraomkostningerne vil i sidste ende blive lagt over på bankkunderne, der kommer til at betale højere gebyrer og renter. Det vil være gift for det spirende opsving, som så småt kan spores, siger Jørgen A. Horwitz og peger på, at vi tillige afventer konsekvenserne af en mængde finansielle reguleringstiltag, som i sig selv kan betyde tabt produktion og beskæftigelse.

Af tabellen herunder ses, at de danske banker allerede har betalt for finanskrisen og også allerede er forpligtet til at finansiere eventuelle kommende bankkriser. Præcis hvad IMF nu vil dække med sin globale bankskat. Gennemføres IMF's forslag vil der ske en uheldig dobbelt beskatning af danske banker. 

 

IMF Eksisterende ordninger i Danmark
> Bankskat svarende til 2-4 procent af BNP indbetales til en fond, der skal betale for og sikre mod fremtidige tab i banksektoren.

> Bankpakke 3 med afviklings-afdeling og indskydergarantifond, der garanterer indlån op til 750.000 kr., finansieret af bankerne.

 

> Renteudgifter ifm. Bankpakke 2.

 

> Danske banker har selv betalt for alle tab i sektoren via Bankpakke 1. I alt op til 35 mia. kr.

> Afgift på løn og bonus. > Lønsumsafgift på 3,8 mia. kr.
> Beskatning af profit. > Selskabsskat på 25 procent.

 

Ny bankskat vil ramme bankkunderne (debatindlæg)

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her