Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2010 Særskat på banker ...

Særskat på banker hæmmer væksten

24. juni 2010

En særskat på banker vil gøre det vanskeligere for bankerne at polstre sig til kommende kriser, gøre det dyrere at  være bankkunde og hæmme væksten.

For tiden debatteres en særskat på banker ivrigt både i Danmark og i andre lande. Ræsonnementet er, at bankerne skal betale for den internationale finanskrise, der gik over i en realøkonomisk krise.

I Danmark har bankerne har allerede betalt for oprydningen i modsætning til flere andre lande som England og USA. Den danske stat står til at tjene mere end 10 mia. kroner på Bankpakke 1 og 2. Bankpakke 3 vil sørge for, at bankerne også i fremtiden selv betaler for afviklingen af eventuelle nødlidende banker. Derudover har Danmark allerede indført den beskatning af bankerne, som europæiske lande debatterer.

Derfor vil en ny særskat på banker ikke have den effekt, som nogle danske politikere umiddelbart forestiller sig.

- Det har været fremme, at en særskat på banker ikke må ramme kunderne. Det er imidlertid svært at se, hvordan det kan undgås, for højere omkostninger vil alt andet lige give højere priser for kunderne - sådan er det for alle virksomheder, siger Niels Storm Stenbæk, økonom og kontorchef i Finansrådet.

- I hvert fald er det indlysende, at en særskat virker stik imod tankerne om at øge polstringen af bankerne. En højere skat på banker vil nemlig betyde, at bankerne får et mindre overskud, som de kan overføre til egenkapitalen. Og det er jo netop en styrkelse af bankernes kapitalgrundlag, der er en af vigtigste hensigter med en øget finansiel regulering, forklarer Niels Storm Stenbæk.

Banker tjener mindre end andre

I forvejen er forrentningen af egenkapital i banksektoren ikke højere end i private byerhverv som industri, handel, service og transport (se figur 1). Tværtimod har bankernes egenkapitalforrentning ligget under forrentningen i andre private byerhverv de seneste 10 år.

Der er altså ikke noget, der peger på, at bankerne "tjener for mange penge". Og det er kun, hvis der er unormal stor profit i en branche, at det kan give mening at lave en særskat på overskuddet, mener Niels Storm Stenbæk:

- Hvis overskuddet er normalforrentet, vil en højere beskatning i stedet have negative implikationer. En særskat på en specifik branche kan forvride hele erhvervsstrukturen, så produktive virksomheder enten presses ud af landet, eller at investeringerne går til mindre produktive erhverv. Konsekvensen vil være, at arbejdsstyrken bliver mindre "kapitalintensiv" (færre maskiner og computere, red.) og dermed bliver mindre produktiv. Og det vil betyde en lavere løn til de ansatte end ellers, konstaterer Niels Storm Stenbæk.

Ingen overnormal løn til bankansatte

En anden måde at teste for overnormal profit på er at se på aflønningen i en sektor. I stedet for at udbetale et højt udbytte til aktionærerne eller opbygge sin formue kunne virksomheden vælge at betale sine ansatte en løn, der er højere, end de reelt fortjener på baggrund af deres kvalifikationer. Med andre ord dele en overnormal profit med medarbejderne.

Men heller ikke her peger noget på, at banksektoren tjener ekstraordinært mange penge. Bankansatte får ifølge Finansrådets beregninger blot nogle få kroner mere i timen end en ansat i møbelindustrien, når der korrigeres for forskelle i uddannelse, erfaring, socioøkonomiske forhold, kompetencer, effektivitet mv. (se figur 2).

- Desuden skal man huske på, at en særskat på banker ikke er en løsning, der kan forhindre fremtidige finansielle kriser. En skat mindsker ikke risikoen i den finansielle sektor. Måske tværtimod, fordi investorer vil kompenseres for et lavere afkast efter skat ved at søge højere risici. En højere finansiel stabilitet bør sikres gennem en bedre, international finansiel regulering, der kan mindske risici - ikke gennem en bankskat, konkluderer Finansrådets økonom.

Figur 1: Egenkapitalforrentning (klik på figuren for at se den i pdf)

 

Egenkapitalforrentning_432_240610

 

Figur 2: Ingen overnormal løn til ansatte i banksektoren (klik på figuren for at se den i pdf)

 

Ingen_overnormal_loen_til_ansatte_i_banksektoren_432_240610

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her