Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2010 Stor udvidelse af ...

Stor udvidelse af Pengeinstitutankenævnet

19. april 2010

Pengeinstitutankenævnet er gået i gang med at udvide sin medarbejderstab. Målet er at halvere sagsbehandlingstiden til seks måneder. Samtidig er antallet af indkomne sager i første kvartal af 2010 næsten halveret i forhold til samme periode i 2009.

AF MARTIN SEJER LÜTZEN

Pengeinstitutankenævnet, der behandler klager over banker og sparekasser, får øget kapaciteten i løbet af 2010. Der vil blive søgt om yderligere dommere til at hjælpe med at afgøre sagerne, og antallet af juridiske medarbejdere i nævnets sekretariat fordobles fra de nuværende tre til seks.

- Udvidelsen vil gøre Pengeinstitutankenævnet i stand til at behandle og afslutte flere sager end hidtil. Målet er at komme ned på seks måneders behandlingstid, som også var niveauet før finanskrisen, siger Susanne Dolberg, underdirektør i Finansrådet.

Aktuelt ligger sagsbehandlingstiden på ca. 12 måneder, og det er for meget, er både Finansrådet og Forbrugerrådet enige om. Den lange sagsbehandlingstid er opstået, fordi Pengeinstitutankenævnet i 2009 modtog ikke færre end 1304 sager, hvilket er mere end i de tre foregående år tilsammen.

Pengeinstitutankenævnet er allerede sidste år blevet udvidet med en dommer, en jurist og en kontorfunktionær. Det har i år gjort nævnet i stand til at øge antallet af nævnsmøder fra 12 til 20 samt øge antallet af sager, der behandles på hvert møde, fra 20 til 24. Med den kommende fordobling af medarbejderstaben forventes det, at nævnet kan øge antallet af årlige nævnsmøder yderligere.

42 procent færre sager i 2010

En anden god nyhed fra Pengeinstitutankenævnet er, at antallet af indkomne sager er faldet med 42 procent i 1. kvartal 2010 i forhold til 1. kvartal 2009. I januar, februar og marts 2010 har Pengeinstitutankenævnet modtaget 205 sager mod 352 i den tilsvarende periode sidste år.

- Det tyder på, at 2009 var et meget atypisk år for Pengeinstitutankenævnet med så mange sager. Mange privatkunder fik tab som følge af finanskrisen, og det har afspejlet sig i det rekordstore antal klagesager fra efteråret 2008 til og med 2009. Vi håber på, at udviklingen går den rigtige vej nu, siger Susanne Dolberg, underdirektør i Finansrådet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her