Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2010 Virksomhedernes re...

Virksomhedernes rentebesparelser fortsætter i 2010

3. maj 2010

AF ANNE SOPHIE OXHOLM

Danske virksomheder har i 1. kvartal 2010 samlet set opnået store rentebesparelser. Det viser de seneste tal fra Nationalbanken. Den lave rente er med til at understøtte virksomhederne og dermed det spirende opsving i dansk økonomi.

Bankernes udlånsrente til virksomheder har i 1. kvartal været på 4,4 procent - den laveste i fire år. Den lave rente har været med til at give virksomhederne store besparelser på deres banklån. Virksomhederne har siden årsskiftet sparet 2,7 mia. kr. i renteudgifter sammenlignet med 1. kvartal 2009, når lån i samtlige valutaer medregnes. De lavere renteudgifter skal dog også ses i lyset af et fald i bankernes udlån til virksomhederne det seneste år.

Det spirende opsving i dansk økonomi kan nu også mærkes i bankerne. Siden årsskiftet er bankernes udlån til virksomheder steget med 10 mia. kr., svarende til en stigning på 1,9 procent, når der tages højde for sæsonudsving. Det seneste års fald i bankernes udlån er således stoppet. Bankerne rapporterer også, at virksomhederne har øget deres efterspørgsel efter banklån i 1. kvartal 2010. Det viser Nationalbankens seneste udlånsundersøgelse.

Bankerne forventer, at efterspørgslen efter lån fra virksomheder også vil stige en smule i 2. kvartal. Der er dog stadig langt op til efterspørgslen, før den økonomiske afmatning satte ind. Derudover forventer bankerne, at niveauet for nedskrivninger på udlån fortsat vil være højt, og opsvinget er stadig skrøbeligt.

Manglende efterspørgsel

Mens virksomhederne opnår store rentebesparelser på deres banklån, så kæmper mange virksomheder fortsat med manglende efterspørgsel efter deres varer. Det fremgår af Danmarks Statistiks konjunkturbarometer for 1. kvartal 2010, som viser, at hovedparten i byggeriet og industrien melder om "ingen finansielle begrænsninger". Til gengæld er "manglende efterspørgsel" en begrænsning for mange af virksomhederne.

Bankernes udlån til virksomheder og husholdninger, sæsonkorrigeret (pdf)

Bankernes udlånsrenter samt rentemarginaler (pdf)

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her