Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2011 ATP-statsbank skæv...

ATP-statsbank skævvrider konkurrencen

3. februar 2011

ATP vil med staten i ryggen og lovbestemte indtægter få en helt urimelig konkurrencefordel, hvis pensionskassen får adgang til fuldt ud at drive finansiel virksomhed.

Hvis ATP får ret til fuldt ud at eje finansielle virksomheder, sådan som der er lagt op til i et udkast til et lovforslag fra regeringen, bliver der tale om en helt urimelig skævvridning af konkurrencen på det finansielle marked.

Det er også den enkle pointe i et brev, som Finansrådet sammen med en række øvrige finansielle erhvervsorganisationer har sendt til statsministeren.

I og med at ATP's formue bygger på midler, som opkræves af lønmodtagerne ved lov, vil en ATP-ejet bank kunne opnå en særlig gunstig rating og skaffe kapital fra pengemarkedet på mere gunstige vilkår end private virksomheder. Markedet vil nemlig forvente, at ATP som offentlig institution med lovbundne midler forventes at komme deres datterselskaber til hjælp med yderligere kapitalindskud, hvis det bliver nødvendigt. Markedet vil derfor vurdere, at risikoen ved lån til denne bank er meget mindre end lån til de øvrige banker i Danmark. Og derfor vil prisen også være mindre.

En sådan bank vil de facto blive betragtet som statsbank.

Finansrådet er naturligvis tilhænger af konkurrence - så længe det foregår på lige vilkår. Alle andre finansielle virksomheder i Danmark skal konkurrere om kunderne og indtægterne. Derfor er det grundlæggende forkert at give ATP adgang til fuldt ud at eje finansielle virksomheder. Der er ingen grund til en lovændring i forhold til det, der ligger i dag, hvor ATP kan investere i FIH, og dermed eje op til 49,9 procent af aktierne i FIH Erhvervsbank. Det svarer til en almindelig - om end stor - porteføljeinvestering. Men hvis ATP får lov til at eje en bank 100 procent, etableres der reelt adgang til at oprette statsvirksomheder.

Konkurrencemyndighederne er i øjeblikket ved at granske den model, der er lagt op til i udkastet til lovforslaget. Finansrådet forventer, at myndighederne kan se det åbenlyst konkurrenceforvridende i modellen. I sidste instans vil det være op til EU at afgøre, om en lovændring som den foreslåede er i strid med reglerne om statsstøtte og fri konkurrence. 

Se også kommentar til artikel i Jyllands-Posten 2. februar 2011

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her