Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2011 Banker efterlyser ...

Banker efterlyser konkurrencedygtige og lige vilkår

29. september 2011

En tsunami af regulering er på vej mod bankerne, der skal sikre finansiel stabilitet. Målet er rigtigt, men det er vigtigt at sikre ens regler globalt, hvis væksten i Europa ikke skal sættes i stå.

Der er masser af regulering på vej mod bankerne, og der arbejdes på højtryk i blandt andet EU-regi for at lave fælles regler for de europæiske banker.

Et markant eksempel er det såkaldte kapitalkravsdirektiv (CRD IV), som medfører, at banker i fremtiden skal have mere og bedre kapital og likviditet samt finansiering med længere løbetid. Det kommer til at koste for bankerne og dermed kunderne. Men håbet er, at det kan sikre mere finansiel stabilitet og mindske sandsynligheden for og omfanget af finansielle kriser i fremtiden. Derfor støtter Finansrådet op om disse regler.

- Det er imidlertid meget vigtigt, at alle regler implementeres ens over hele verden. Det er ikke nok, at det kun sker i EU. Fx taler man i USA om at indføre mere lempelige kapitalregler. Sker det, vil bankdriften på sigt flytte ud af Europa, påpeger cheføkonom i Finansrådet Niels Storm Stenbæk.

Totalharmonisering

Derfor vil Finansrådet opfordre til global totalharmonisering. Ikke minimumsharmonisering, hvor for eksempel det danske Folketing kan indføre hårdere regler end i andre lande. Det vil koste bankerne ekstra oven i den regning, vi allerede betaler for som de eneste at lade indskydere lide tab oven på bankkrak.

- Vi har allerede tilfælde af dansk særlovgivning, hvor vi er gået længere end i andre lande, fx beføjelser til tilsynsmyndighederne og risikomærkning af lån. Det, vi har brug for, er konkurrencedygtige og lige vilkår for alle banker, uanset hvor de hører hjemme, siger Niels Storm Stenbæk, og fortsætter:

- Her er det også vigtigt at overveje timingen. Økonomien er presset i alle lande, og det er centralt, at der ikke indføres tiltag, der vil presse økonomien yderligere i bund. Ligesom man fra myndighedernes side nøje må overveje konsekvenserne af de tiltag, man søsætter.

Der er nemlig også fælleseuropæiske forslag, som ikke giver mening. Fx vil EU-Kommisionens transaktionsskat på værdipapirhandel flytte omsætningen ud af Europa (eller til de lande inden for Europa, som allerede nu har takket nej). Dertil kommer, at især mindre virksomheder og fremtidens pensionsmodtagere må betale for en sådan skat. Her må vi appellere til fornuften af de europæiske beslutningstagere, så forslaget ikke bliver andet end et forsøg på at hente skatteindtægter direkte ned i Kommisionens kasse.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her