Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2011 Bankskat betales a...

Bankskat betales af kunderne

23. august 2011

Bankskat og andre afgifter afviger ikke fra andre omkostninger - de lægges typisk oven på prisen på varen. Det fastslår en ny analyse fra Finansrådet.

En ny analyse fra Finansrådet viser, at hvis bankerne bliver pålagt at skulle betale en højere skat, så bliver bankernes resultat efter skat ikke påvirket, mens resultatet før skat påvirkes positivt. Med andre ord overvæltes hele skattestigningen alene på kunderne.

- Baggrunden for de højere priser er til dels, at bankernes polstring er i fokus i disse år. Hvis resultatet efter skat som følge af højere skatter falder, bliver egenkapitalen dermed mindre, og bankerne i dårligere stand til at modstå fremtidige tab og finansiel uro. Dertil kommer kravet fra investorerne om, at deres investeringer trods alt giver et afkast, der er på nogenlunde niveau med andre virksomheder, siger cheføkonom i Finansrådet Niels Storm Stenbæk.

Niels Storm Stenbæk forklarer, at beregningerne i analysen kan illustreres ved et simpelt eksempel:

- Antag en bank, der i udgangspositionen har et resultat før skat på 100 kr. Skattesatsen er 25 procent, så banken betaler 25 kr. i skat og har et resultat efter skat på 75 kr. Stiger selskabsskatten til 26 procent, viser analysen, at bankerne efterfølgende øger indtjeningen via højere priser. Staten får selvfølgelig en højere skatteindtægt, men bankernes resultat efter skat er stadigvæk 75 kr. Reelt har du så lavet en overførsel fra bankkunder - dvs. næsten alle danskere - til staten, siger Niels Storm Stenbæk.

Resultaterne i Finansrådets analyse på danske banker er stort set identiske med resultater fra blandt andet Den Internationale Valutafond, hvor flere lande undersøges. Her finder forskerne, at banker er i stand til at overvælte mindst 100 pct. af en skattestigning.

Analyse: Kunderne betaler højere bankskat

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her