Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2011 Behov for højere a...

Behov for højere afkast i bankerne

19. december 2011

Investorerne mangler afkast. Dårlige konjunkturer, gældskrise og reguleringskrav sætter bankernes overskud under pres. Konsekvensen er en meget lav forrentning af egenkapitalen. Der skal skrappe midler til, hvis investorerne krav skal honoreres.

Bankernes overskud er i øjeblikket under stort pres som følge af de dårlige konjunkturer og nye krav fra reguleringssiden. Hertil kommer den europæiske gældskrise, der presser bankerne yderligere: Usikkerheden omkring særligt de sydeuropæiske bankers generelle helbredstilstand - afledt af dårlige offentlige finanser - har ført yderligere kursfald på aktiver og dyrere finansiering til bankerne selv med sig. Det viser ny analyse fra Finansrådet.

Analysen viser også, hvad der vil skulle til for at tilfredsstille et investorkrav på eksempelvis 11 procents forrentning af egenkapitalen i bankerne. Det kunne være en stigning i udlånsrenten på 1,5 procentpoint. Eller en forhøjelse af gebyrerne på 81 procent.

- Bankernes resultat er ganske vist forbedret over det seneste år, men det skyldes overvejende lavere nedskrivninger end tidligere. Indtjeningen på udlån er til gengæld kraftigt mindsket som følge af lavere udlån og de lave renter. I lyset af den uro, som den europæiske gældskrise har udløst, er det desuden usikkert, om tendensen med bedre resultater fortsætter, siger cheføkonom i Finansrådet Niels Storm Stenbæk.

Lav forrentning

- Forrentningen af egenkapitalen er som konsekvens meget lav og kan forventes at være det i en længere periode, mener Niels Storm Stenbæk, og peger på, at den nye regulering desuden kræver, at bankerne forbedrer kapitaldækningen.

- Bankerne skal altså reelt have en højere beholdning af egenkapital for at kunne fastholde det samme udlånsniveau. Spørgsmålet er dog, hvem der skal investere i bankaktier fremover? Flere danske pensionsselskaber har meldt ud, at danske banker ikke er attraktive investeringer for tiden. Fra forskellige sider tales der om, at bankernes egenkapitalforrentning skal op på mindst 11 procent for at genvinde investorernes tillid. Også af hensyn til den finansielle stabilitet og samfundsøkonomien, hvor virksomheder kan få lån i banken, må egenkapitalforrentningen op, siger Niels Storm Stenbæk.

I Finansrådets analyse af bankernes afkast konkluderes det blandt andet, at:

  • Forrentningen af egenkapitalen i danske banker er meget lav. De seneste tre år er den gennemsnitlig -2 procent. 
  • Det er primært drevet af nedskrivninger, men også en lavere indtjening på udlån mv. 
  • Udlånsrenten skal for eksempel stige 1,5 procentpoint, hvis egenkapitalforrentningen skal nå 11 procent fra et forventet niveau på 5,2 procent i 2011, alt andet lige.
  • Alternativt skal omkostningerne reduceres med 32 procent, eller gebyrerne hæves med 81 procent.
  • Faktorer som har betydning for rentabiliteten er en høj gearing og at være børsnoteret (hvilket formentligt disciplinerer banken), viser estimater på danske banker mellem 2005 og 2010. Derimod trækker det ned, hvis udlånsvæksten i en bank er højere end gennemsnittet for sektoren.
  • Implikationen er blandt andet, at man skal finde det rette niveau af kapitaldækning, som på den ene side sikre finansiel stabilitet, men som på den anden side heller ikke gør det uattraktivt at investere i bankerne.
  • Desuden viser beregninger, at rentabilitet det ene år ikke i sig selv er ensbetydende med rentabilitet det næste. Det tyder på konkurrence i sektoren.

Finansrådets analyse - Behov for højere afkast i bankerne

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her