Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2011 Det bliver dyrere ...

Det bliver dyrere at være bankkunde

29. september 2011

Hvis bankerne fortsat skal tiltrække investorer og dermed skaffe den nødvendige kapital til at leve op til de nye kapitalkrav, må forrentningen af egenkapitalen og investorernes afkast øges. Dette presser bankernes priser op.

Alle bankkunder må indstille sig på, at det bliver dyrere at få finansieret bolig, forbrug og investeringer.

Det er konsekvensen af den virkelighed, som tegner sig fremover i kølvandet på blandt andet rækken af nye kapitalkrav, som politikerne har stillet den finansielle sektor overfor. Banker og realkreditinstitutter er sat i verden for at flytte finansiering fra et sted til et andet. For eksempel fra en opsparingskonto til it-iværksætteren. Men i fremtiden skal bankerne leve op til højere krav og være bedre polstrede i form af mere og bedre kapital, og de skal finansiere sig med flere lange lån. Det gør det dyrere for bankerne, og dermed også for kunderne.

- Det er en tendens, vi vil se i det meste af verden, men vi er i Danmark særligt hårdt ramt med et meget svagt opsving, som ikke understøttes af hverken forbrug eller investeringer. Samtidigt gør uroen i euro-zonen og den danske enegang med stramme danske bankregler det dyrere for danske banker at få finansiering, som de kan låne videre til husholdninger og virksomheder, fortæller cheføkonom i Finansrådet Niels Storm Stenbæk.

Han vurderer ikke, at danske banker vil lide store tab på deres direkte eksponering mod de såkaldte PIIGS-lande. Men hvis andre europæiske banker lider store tab, vil det gå ud over finansmarkederne i hele Europa, og dermed indirekte danske bankers mulighed for at skaffe likviditet og kapital.

Investorernes afkast presset

- I "normale" tider vil de højere omkostninger i bankerne kunne deles med aktionærerne, og sådan bør det være. De senere år har udbyttebetalingerne til bankaktionærerne imidlertid været stort set nul, og kurserne har fået et hak nedad, og vi forudser, at bankerne vil være pressede på indtjeningen i flere år. Det presser forrentningen af egenkapitalen i danske banker, som er på et historisk lavt niveau og ikke acceptabelt set fra aktionærernes synspunkt, konstaterer Niels Storm Stenbæk.

I 2010 var forrentningen af egenkapitalen i banksektoren kun på 2 pct., og i 2011 forventes den kun at blive lidt højere. Investorer vil normalt forlange et afkast på 10-15 pct., og til sammenligning var det gennemsnitlige afkast for C20-virksomhederne i 2010 - fratrukket bankerne samt Pandora, der havde et usædvanligt højt afkast - 18 pct.

- Bankerne forrenter altså deres egenkapital markant lavere end andre erhverv, og det gør banksektoren uattraktiv set fra et investorsynspunkt, fortæller Niels Storm Stenbæk.

Samme billede gør sig også gældende sammenlignet med banker i andre lande, jf. figur.

Figur: Bankers egenkapitalforrentning på tværs af lande (klik på figur for at se den i pdf).

Bankkunde_432_290911


Lav indtjening hæmmer væksten

Skal bankerne kunne tiltrække investorer, må forrentningen altså blive mere fornuftig. En højere forrentning af egenkapitalen er forudsætningen for, at bankerne kan tiltrække investorer og kapital. Og uden kapital, kan bankerne ikke låne ud, hvilket vil hæmme væksten i Danmark, idet vi har vi en høj andel af mindre virksomheder, som bruger banker og realkreditinstitutter som deres primære finansieringskilde.

- Samtidig bliver bankerne som bekendt mødt med krav om mere og bedre kapital fra myndighedernes side, og det trækker alt andet lige forrentningen ned, hvis ikke indtjeningen stiger. Prisen på bankprodukter er derfor nødt til at stige, og den vil stige for både privatkunder og for virksomheder, hvis de skal afspejle de reelle omkostninger, som bankerne har, siger Niels Storm Stenbæk og fortsætter:

- Der er altså ikke nogen vej uden om en bedre indtjening. Og bankerne er også begyndt at kigge på omkostningssiden. Der ventes tilpasninger i medarbejderstaben og yderligere brug af it-løsninger. Men priserne vil også stige. Det betyder højere renter og gebyrer. Det skal dog ses i forhold til meget lave renter for tiden, som har haft en positiv effekt på økonomien, anfører Niels Storm Stenbæk.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her