Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2011 Lavere selskabsska...

Lavere selskabsskat fremmer velfærd

3. marts 2011

Vejen til flere investeringer, højere produktivitet og øgede skatteindtægter er en lavere selskabsskat, viser analyse fra Den Europæiske Centralbank.

Lavere selskabsskat vil føre til flere investeringer og højere produktivitet, og samtidigt øge skatteindtægterne i Danmark. Det viser en analyse fra Den Europæiske Centralbank. Det kan være med til at øge velfærden på sigt. Alligevel ønsker blandt andet fagbevægelsen højere selskabsskatter ifølge Berlingske Research, som for nyligt har gennemført en undersøgelse blandt tillidsfolk i de største fagforbund.

Den danske selskabsskat på 25 procent ligger omkring det europæiske gennemsnit. Alligevel er Danmark ikke konkurrencedygtig, når det gælder om at tiltrække investeringer. Medregner man fx også afgifter, ligger den faktiske virksomhedsbeskatning i Danmark blandt de højeste i Europa (se figuren herunder, red.)

Da vi har en lille åben økonomi i intensiv konkurrence med udlandet, vil en for stor beskatning af virksomhederne betyde, at investeringerne vil styre uden om Danmark. Da investeringer gør arbejdsstyrken mere kapitalintensiv og dermed øger produktionen, er fx selskabsskat de facto en skat på produktivitet og indirekte reallønnen, da denne skal afspejle produktivitetsniveauet. Selskabsskat er også en skat på arbejdspladser, da virksomhederne enten aldrig oprettes eller flyttes til udlandet.

En undersøgelse fra ECB fra i fjor peger desuden på, at der især for dansk økonomi (sammen med den svenske) er store fordele ved lavere kapitalskatter, herunder selskabsskat. Den såkaldte selvfinansieringsgrad er på hele 137 procent.

Hermed menes, at såfremt selskabsskattesatsen sænkes med fx 1 mia. kroner, så får staten alligevel en nettogevinst på 370 mio. kroner, blandt andet som følge af flere erhvervsinvesteringer i produktionsapparatet. Det umiddelbart tabte provenu fra lavere selskabsskat mere end opvejes ved højere skatteindtægter som følge af et højere skattegrundlag (der er flere/mere at beskatte). Dermed også sagt, at der bliver råd til at finansiere mere velfærd, hvis den danske selskabsskat sænkes fra det nuværende niveau.

Figur 1: Faktisk virksomhedsbeskatning (klik på figuren for at se den i pdf)

Faktisk_virksomhedsbeskatning_432_020311

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her