Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2011 Rentable virksomhe...

Rentable virksomheder får lån

13. januar 2011

Udlån går til de rentable virksomheder. Hvor der tidligere er blevet lånt for meget ud, i forventning om at opsvinget aldrig ville aftage, går udlånet nu primært til de virksomheder, som bankerne forventer er bedst til at skabe overskud. Det peger en sammenligning af bankernes udlån og virksomheders resultater på i kølvandet på den økonomiske krise.

De virksomheder, der opnår finansiering i bankerne, er dem, der er bedst til at skabe overskud. Det viser en sammenligning af bankernes udlån og virksomhedernes resultater i kølvandet på krisen, som Finansrådet har foretaget.

Produktionen begyndte at falde i 3. kvartal 2008. Mange virksomheder søgte i den periode om lån i pengeinstitutterne, hvor rentable virksomheder kunne få lån. Virksomhedernes bruttooverskud af produktionen faldt ligeledes, og mange virksomheder fremstod derfor ikke længere som rentable, men i stedet som risikofyldte investeringsprojekter.

Siden krisen begyndte, har de markedsmæssige erhverv, på nær bygge- og anlægsbranchen, forbedret deres overskudsgrader (bruttooverskuddet af produktionen i procent af produktionen), omend der fortsat er forskel på, hvor godt virksomheder i de forskellige brancher har klaret sig igennem krisen.

Bankerne er om muligt blevet endnu mere opmærksomme på kvaliteten af deres kunder, som afspejler sig i, hvilke virksomheder der kan få lån. Samlet set tyder det på, at der er en positiv sammenhæng mellem ændringen i lån fra pengeinstitutterne og ændringen i virksomhedernes overskudsgrader, jf. figur 1.

Figur 1: Sammenhæng mellem vækst i pengeinstitutters udlån og ændring i overskudsgrad, 1. kvt. 2009 til 3. kvt. 2010 (klik på figur for at se den i pdf)

vaekst og pengeinstitutters udlaan_432_120111

Kilde: Danmarks Statistik

 

Industrien havde en positiv ændring i overskuddet fra 1. kvartal 2009 og indtil 3. kvartal 2010, men modtog færre banklån over perioden. Det kan hænge sammen med, at få store engagementer er udløbet i perioden og dermed trækker det samlede udlån ned.

Branchen for transport, post og telekommunikation har særligt øget sin overskudsgrad siden krisen brød ud, men har ikke i tilsvarende omfang modtaget banklån. Dette kan forklares med, at udlånet til søtransport (som er en underbranche af transport) er faldet med ca. 4 milliarder kroner fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010, hvilket igen kan forklares med, at rederierne vælger at finansiere sig via obligationsudstedelser i stedet. Det understøttes blandt andet af Nationalbankens værdipapirstatistik, der viser, at branchen har udstedt obligationer i perioden.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her