Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2011 Svag samfundsøkono...

Svag samfundsøkonomi giver lavt udlån

1. juni 2011

Der er og har ikke været nogen kreditklemme i Danmark. Udlånet til erhverv er ganske vist faldet siden den internationale finanskrise toppede, men det skyldes primært lavere efterspørgsel efter lån i banken.

Nok er udlånet til erhverv faldet i kølvandet på finanskrisen, men i lyset af den samfundsøkonomiske udvikling, finder Finansrådet det ikke mærkeligt, at bankers udlån på det seneste er reduceret.

I figuren nedenfor vises udviklingen i danske bankers udlån til erhvervsvirksomheder samt udviklingen i Danmarks BNP.

Figur 1: Udlån og vækst i Danmark (klik på figur for at se den i pdf).

Udlaan_og_vaekst_i_Danmark_432_310511

Bankers udlån er steget ganske betragteligt i løbet af de seneste ti år, og stigningen er ganske kraftig i forhold til, hvad den samfundsøkonomiske udvikling på langt sigt ville berettige. Samtidigt viser figuren, at selvom udlånet til virksomheder fra sommeren 2008 er reduceret, er udlånet på niveau med, eller endog højere end før den internationale krise.

Manglende efterspørgsel

Den internationale krise medførte, at danskere reducerede deres forbrug ganske voldsomt. Denne reduktion af privatforbrug smittede relativt hurtigt af på erhvervslivet, hvor forventningerne til fremtiden blev påvirket negativt.

Hvis virksomhedernes forventninger til fremtiden er dystre, reduceres deres behov for investeringer. Erhvervslivets bruttoinvesteringer er lavere end i 2003, når der tages højde for prisudviklingen.

Kombinationen af manglende efterspørgsel fra private og deraf følgende manglende investeringslyst fra virksomhederne medfører selvsagt, at deres behov for at optage lån er faldende. Det er blandt en af grundene til at bankerne har reduceret deres udlån i løbet af de sidste to år. Erhvervslivets forventninger til fremtiden er også lavere, end de var før krisen, selvom de har været stigende den seneste tid.

Bankernes tab på udlånskunder bliver ligeledes trukket direkte fra udlånsbeholdningen, hvilket også forklarer noget af nedgangen. Samtidig har en historisk lav rente gjort det attraktivt for mange virksomheder at udstede egne erhvervsobligationer.

Kreditvilkårene er blevet strammet i lyset af det økonomiske tilbageslag, og enkelte virksomheder oplever, at det er vanskeligere at få et lån i banken. Det er imidlertid ikke det samme, som at vi oplever en kreditklemme. Kreditværdige virksomheder, der kan sandsynliggøre en tilbagebetalingsevne, får de lån, de efterspørger.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her