Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2011 Svagt fald i anken...

Svagt fald i ankenævnssager

3. februar 2011

Forældelsesfrist afstedkom stor bunke indkomne sager i Pengeinstitutankenævnet i de sidste uger op til årsskiftet.

Antallet af indkomne sager til Pengeinstitutankenævnet var samlet set svagt faldende i 2010. I de første 11 måneder af 2010 var der et markant fald i forhold til året før. Her modtog Pengeinstitutankenævnet 654 nye sager, hvilket næsten var en halvering i forhold til 2009, hvor der i samme periode kom 1243 nye sager. De to sidste uger af december 2010 modtog Pengeinstitutankenævnet imidlertid flere end 400 nye sager, hvorfor det samlede antal nye sager i 2010 nåede op på 1119 mod 1309 i 2009.

Baggrunden for de mange nye sager i slutningen af 2010 var, at overgangsreglerne for de nye forældelsesregler udløb med udgangen af 2010. Det betød, at kunders klager over forhold, der lå 3-5 år tilbage, ville blive forældede ved årsskiftet, medmindre kunderne foretog et såkaldt "retligt skridt", som for eksempel at klage til Pengeinstitutankenævnet.

Finansrådet hæfter sig ved, at den store sagstilgang i december 2010 ikke er fortsat i januar 2011.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her