Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2011 Transaktionsskat k...

Transaktionsskat koster danskerne dyrt i pension

3. november 2011

EU-forslag om skat på finansielle transaktioner koster danskerne 700 kroner mindre i pension hver måned. Det viser beregninger fra Finansrådet.

700 kroner mindre i pension hver måned. Det bliver de danske pensionisters pris for EU-Kommissionens forslag om beskatning af salg af værdipapirer, den såkaldte Financial Transaction Tax (FTT).

Forslaget vil omfatte en lang række værdipapirer og finansielle produkter. Konkret foreslås det for eksempel, at skatten vil være 0,1 pct. på handler med værdipapirer som aktier og obligationer og på 0,01 pct. på handler med derivater. Det enkelte medlemsland har herudover mulighed for at fastsætte højere satser.

I modsætning til den tidligere danske aktieomsætningsafgift vil beskatninger også omfatte handler mellem finansielle virksomheder. Herudover vil både køber og sælger ifølge EU-forslaget skulle betale skat, hvis begge parter er hjemhørende i EU.

Rammer almindelige borgere

Beregninger fra Finansrådet viser, at Kommissionens forslag vil betyde mindre afkast for danske pensionsopsparere.

Finansrådet anslår, at skatten vil betyde, at en gennemsnitlig LO-arbejder som pensionist vil få ca. 700 kroner mindre udbetalt pr. måned efter skat, hvis afgiften - som Kommissionen foreslår - pålægges både køb og salg. Finansrådet afviser derfor, at Kommissionens forslag kun vil ramme professionelle investorer, sådan som fortalere for forslaget anfører.

- En aktieomsætningsafgift vil ramme helt almindelige danske borgere. Borgernes opsparing i pension bliver jo årligt investeret i værdipapirer, som fremover skal beskattes. Afgiften vil medføre, at den enkelte borgers pensionsopsparing udhules, fastslår kontorchef i Finansrådet Morten Frederiksen.

Morten Frederiksen peger ligeledes på, at transaktionsskatten vil være til skade for den økonomiske vækst i Danmark og dermed udhules den samlede velfærd i Danmark. Han henviser til et nyt notat fra den nye regering.

I et notat til Folketingets Europaudvalg peger regeringen på, at forslaget "derfor på længere sigt [vil] have negative samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark. Størrelsen heraf afhænger af en række usikre faktorer, herunder risikoen for udflytning af finansiel aktivitet og dermed faldende omsætning på de finansielle markeder, reduktion af andre skatte- og afgiftsgrundlag m.v. Omfanget af disse risici er usikker og vil afhænge af en række antagelser."

Finansrådets beregninger

De fremtidige pensionisters tab er beregnet ved at analysere pensionsforholdene for en typisk LO-arbejder, som har skullet betale transaktionsskat i hele opsparingsperioden. LO-arbejderen antages at have en årlig indkomst i det første år på 360.000 kr., hvoraf 15 pct. betales til en pensionsordning i 40 år. For indbetalingerne til pensionsordningen købes der: 30 pct. aktier, 55 pct. obligationer og 15 pct. forsikringer, fx en invaliditetsforsikring.  Der antages en nominel lønudvikling på 3 pct., en inflation på 2 pct., et aktieafkast på 6,5 pct., et obligationsafkast på 4 pct. og en PAL-skat på 15 pct. Herudover antages det, at der opspares på en ratepensionsordning med en udbetalingsperiode på 20 år. De fremtidige pensionisters tab beregnes herefter som forskellen mellem de månedlige udbetalinger fra to ratepensionsordninger, som henholdsvis er med en transaktionsskat og uden en transaktionsskat. Den månedlige forskel i udbetalingen tilbagediskonteres herefter til nutidskroner, hvorefter tabet kan beregnes til ca. 700 kr.

Finansrådets andre artikler om forslaget

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her