Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2012 2012 et turbulent ...

2012 et turbulent år for danske boligejere

19. december 2012

Boligmarkedsstatistikkens dugfriske tal tegner et billede af et ustabilt, dansk boligmarked, der præges af geografiske og sæsonmæssige udsving.

Selvom 3. kvartal ikke har budt på prisstigninger, viser boligmarkedsstatistikken dog alligevel en række positive tendenser i form af lavere prisnedslag og kortere salgstider.

"Generelt tegner boligmarkedsstatistikken et billede af et efterår, hvor priserne tog et lille hak nedad efter at have været steget i foråret. På landsplan er ejerlejlighederne faldet med 0,1 pct., mens parcel- og rækkehuse er faldet med 0,7 pct.," fortæller cheføkonom i Finansrådet Niels Storm Stenbæk.

Set over hele det forgangne år, er der rent geografisk stor forskel på prisudviklingen alt efter om man bor på Nørrebro eller Nordjylland. Ejerlejligheder i Hovedstaden er over det seneste år steget med 1,7 pct., mens de i Nordjylland er faldet med 4,1 pct.

Derudover er det især gået hårdt ud over både ejerlejligheder og parcel- og rækkehuse i Region Sjælland, hvor disse boligtyper er faldet henholdsvis 5,4 pct. og 7,8 pct. over det seneste år.

Figur 1. Regionale boligprisændringer (år til år)

Figur_1_regionale_432_191212

 

Fald kan forklares ved traditionelle sæsonudsving

Én af forklaringerne på den svage udvikling på boligmarkedet kan være, at der traditionelt er mindre aktivitet i boligsalget om efteråret end foråret.

Historisk set har 3. kvartal som hovedregel været dårligere end 2. kvartal. Siden 1993 er priserne på parcel- og rækkehuse i gennemsnit steget med 3,3 pct. i 2. kvartal, mens det tilsvarende tal for 3. kvartal er nede på en halv pct.

Figur 2. Sæsonudsving på boligmarkedet

Figur_2_saeson_432_191212

 

På den baggrund er de nye tal for 3. kvartal slet ikke så ringe endda, vurderer Niels Storm Stenbæk.

"Korrigeres tallene for de sæsonbetingede udsving, peger pilen fortsat i den rigtige retning", siger Finansrådets cheføkonom.

Niels Storm Stenbæk erklærer sig samtidig enig i Nationalbankens nylige vurdering af det danske boligmarked. Med henvisning til en række nøglefaktorer, deriblandt renteniveauet, anførte Nationalbanken i deres seneste kvartalsoversigt, at de danske boligpriser faktisk ligger under det niveau, de burde ligge på lige nu.

Positive tendenser og prisstigninger i 2013

I kvartalsoversigten forudså Nationalbanken desuden moderat stigende boligpriser i både 2013 og 2014. Det er derfor ikke usandsynligt, at det kommende år bliver bedre end det forgangne for landets boligejere.

Et kig dybere i statistikken afslører da også mere positive tendenser i udviklingen. Det tog i gennemsnit 170 dage at sælge en ejerlejlighed i 2. kvartal, mens det tilsvarende tal for 3. kvartal var nede på 156 dage. For parcel- og rækkehuse faldt handelstiden i samme interval med 5 dage.

"Det er godt nyt for de danske boligejere. Kortere handelstider er som regel en indikation på større efterspørgsel," vurderer Niels Storm Stenbæk.

Dertil kommer, at prisen på slutsedlen i dag ligger tættere på den oprindelige udbudspris end for et år siden. Det gennemsnitlige nedslag i prisen for ejerlejligheder er nu nede på 7,84 pct. mod 10,16 pct. for et år siden.

"Det er yderligere en indikation på, at boligejerne position i prisforhandlingen styrkes", siger Niels Storm Stenbæk.

Fælles pressemeddelelse om Boligmarkedsstatistikken for 3. kvartal 2012

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her