Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2012 Bankers indtjening...

Bankers indtjening falder - omkostningerne stiger

12. januar 2012

Forholdet mellem bankernes indtjening og omkostninger er generelt forværret over de seneste seks år. Efter kortvarig bedring, er tendensen igen negativ. Det kan medføre afskedigelser og lønreduktion i finanssektoren, vurderer Finansrådet.

Bankernes resultat er udfordret i disse år. Det skyldes en lang række forhold som økonomisk uro, der har medført tab og højere finansierings- og kapitalomkostninger, færre udlån og strengere regulerings- og markedskrav.

- Flere banker har taget konsekvensen af dette, siger cheføkonom i Finansrådet Niels Storm Stenbæk.

Han peger på renterne, der er stigende med henblik på at øge indtjeningen.

- Men det kan ikke gøre det alene. Hvis danske banker skal blive mere lønsomme og i realiteten have et eksistensgrundlag, må alle omkostninger gennemgås med en tættekam, anfører Niels Storm Stenbæk.

Forværring gennem seks år

Generelt er forholdet mellem indtjening og omkostninger forværret over de seneste seks år. De fleste danske banker forbedrede kortvarigt forholdet mellem 2. halvår 2008 og 1. halvår 2009. Men særligt siden 1. halvår 2010 er tendensen igen blevet negativ.

Målt både på den såkaldte medianbank (det vil sige at den ene halvdel af banker har et bedre forhold, mens den anden halvdel har et værre), og målt på bankerne i den bedre halvdel (3. kvartilen) og i den dårligste halvdel (1. kvartilen) fylder omkostningerne mere og mere (se figur 1, red.).

Figur 1: Indtjeningen i forhold til omkostningerne i danske banker (klik på figur for at se den i pdf)

Indtjening_2_432_120112

 

Omkostningerne fylder således stadig mere i forhold til indtjeningen i de fleste banker. Set fra et vægtet gennemsnit, tegner der sig ganske vist en lille forbedring. Flere banker har fx allerede iværksat tilpasninger af medarbejderstaben.

- Men der er behov for mere. Noget tyder således på, at danske banker i starten af 2011 var mindre konkurrencedygtige end andre europæiske banker, siger Niels Storm Stenbæk. (Se figur 2, red.).

- Ikke bare var forholdet mellem indtjening og omkostninger dårligere end i Finland og Sverige, men også i forhold til et gennemsnit for EU-27 bankerne, påpeger cheføkonomen.

Figur 2: Indtjeningen i forhold til omkostningerne i en europæisk sammenligning (klik på figur for at se den i pdf)

Indtjening_432_120112

 

- Alle danske banker må således tilpasse omkostningerne til de nye tider. Her kan yderligere reduktioner i medarbejderstaben komme på tale, ligesom en begrænsning i lønudviklingen er et redskab, man formentligt må ty til, vurderer Niels Storm Stenbæk.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her