Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2012 Danske virksomhede...

Danske virksomheder sparer op i stor stil

22. november 2012

Bankerne ønsker at låne penge ud, men stadig flere danske banker melder om manglende efterspørgsel efter banklån blandt erhvervsvirksomhederne. Det skyldes ikke mindst, at virksomhedernes investeringer er faldet, og at deres opsparing kan dække den investeringsaktivitet, der trods alt finder sted.

"Overordnet har virksomhederne reelt ikke haft behov for ekstern finansiering til investeringer. Det vender, når der igen kommer gang i hjulene," konstaterer cheføkonom i Finansrådet, Niels Storm Stenbæk.

"Sammenligner man med resten af Europa, er tendensen endnu mere klar. Danske virksomheder investerer cirka det samme som de europæiske, men har sparet meget mere op over de seneste tre år. Hvor der i Danmark efter 1. halvår 2012 var et opsparingsoverskud på ca. 10 pct. af virksomhedernes værditilvækst, var den i EU blot mellem 1 og 2 pct.," forklarer Niels Storm Stenbæk.


Figur 1: Opsparing og reale investeringer i erhvervsvirksomheder

Figur_1_432_221112

Anm.: Målt ift. bruttoværditilvæksten i ikke-finansielle virksomheder. Investeringer er faste bruttoinvesteringer. Egenfinansiering er bruttopsparingen korrigeret. 4 kvartalers glidende gennemsnit.
Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik og Finansrådets beregninger.

 

Nedbringelse af gæld

I stedet for at investere vælger mange virksomheder ikke bare at spare op, de afdrager også i højere på deres lån, særligt på de korte lån. Opsparingsoverskuddet placerer virksomhederne i finansielle aktiver såsom koncerninterne udlån og investeringer i værdipapirer.

Det er i sig selv et tegn på, at der ikke er den store aktivitet i samfundet. Havde det modsatte været tilfældet, ville en højere andel af virksomhedernes midler være placeret i investeringer i produktionsapparatet i stedet for i finansielle investeringer. 

Ifølge tal fra Niro Invest var kapitaloverdækningen (målt på basiskapitalen) i danske banker i fjor på 7 pct. af de risikovægtede aktiver. Jo højere kapitaloverdækning, jo bedre grundlag for blandt andet at øge udlånet.

Bankerne er altså allerede nu klar til at finansiere virksomhedernes investeringer. Derudover støtter Finansrådet op omkring udviklingen af nye finansielle instrumenter såsom erhvervsobligationer, da det vil være et godt supplement til den finansiering, som virksomhederne kan hente i banker og realkreditinstitutter.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her